Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σχετική εικόνα

Επιμέλεια 
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Η άρτια επικοινωνία θεωρείται απαραίτητο συστατικό μιας αποτελεσματικής διαχείρισης ενός μαζικού συμβάντος.

Χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συντονισμένη ανταπόκριση στο συμβάν.

Για να είναι άρτια θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, ακριβής και έγκαιρη.

Πρέπει να έχει σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα και τη στιγμή που αυτό είναι αναγκαίο.

Ειδικά συστήματα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία όχι μόνο για την μεταφορά των μηνυμάτων αλλά και την καταγραφή τους και επαλήθευσή τους.


Η επικοινωνία πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας και ετοιμότητας ως προς την διαχείριση ενός συμβάντος, ειδικός εξοπλισμός να είναι διαθέσιμος καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α. Ραδιοσυχνότητες

β. Τηλέφωνα (κινητό, σταθερό, διαδικτυακό ή δορυφορικό)

γ.  Άλλες μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των δρομέων, των τηλεειδοποιητών, των κρουστών, των σφυριχτρών, των σημάτων των χεριών, δημόσιες ανακοινώσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και συσκευές επικοινωνίας πολυμέσων.

Επικοινωνία μεταξύ των φορέων υγειονομικής διαχείρισης ενός μαζικού συμβάντος

Είναι αναγκαία η ύπαρξη εξοπλισμού που να επιτρέπει την ραδιοεπικοινωνία με και μεταξύ:

ΕΚΑΒ και ιατρικού προσωπικού που βρίσκεται στο περιστατικό

ΕΚΑΒ και ασθενοφόρων

Νοσοκομείων που είναι σε ετοιμότητα να δεχθούν θύματα

Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Εκτός πεδίου

Ραδιοεπικοινωνίες με:

ΕΚΑΒ 

Οχήματα ασθενοφόρων που ταξιδεύουν στο περιστατικό ή στο νοσοκομείο

Τα νοσοκομεία υποδοχής

Γειτονικές υπηρεσίες ΕΚΑΒ

ΕΚΕΠΥ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ


Επιμέλεια 
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου