Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Απόφραξη αρτηριών: Τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε

 


Η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημάτων που στέλνει ο οργανισμός όταν υπάρχει πρόβλημα στις αρτηρίες, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Οι φραγμένες αρτηρίες εμποδίζουν τη ροή του αίματος και κουράζουν την καρδιά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή η στεφανιαία νόσος.

Το φράξιμο των αρτηριών οφείλεται στην αθηροσκλήρωση, μια διαδικασία κατά την οποία υπολείμματα λιπώδους υλικού, που ονομάζεται πλάκα, συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών, μειώνοντας ή μπλοκάροντας εντελώς τη ροή του αίματος.

Δείτε τέσσερα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι αντιμετωπίζετε σοβαρό πρόβλημα στις αρτηρίες σας:

Αδιάβροχη προστασία για το κιτ

 

Η προστασία από την υγρασία και το νερό των υλικών μας είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στην επιβίωση. Σε ένα κιτ επιβίωσης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εισχωρήσει νερό και να αλλοιώσει το περιεχόμενο. Η λύση για το πρόβλημα είναι απλή όσο και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε για να τα καταφέρουμε.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι:

Η οργάνωση και λειτουργία της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας - Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας (Μέρος Τρίτο)

 


Όνομα φοιτήτριας Φινέ Ελένη – Ιορδανέτα

Αθήνα, 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 

Η υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη παρέχεται μέσω ενός ευρέος φάσματος διαφορετικών συστημάτων που λειτουργούν σε μεμονωμένα εθνικά επίπεδα. Τα συστήματα υγείας που απαρτίζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλουν καθοριστικά στην υψηλού βαθμού κοινωνική προστασία και συνοχή που απολαμβάνει η Ευρώπη (Θεματικό Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 2017).

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το σύστημα Επείγουσας Ιατρικής χρηματοδοτείται από κυβερνητικά κονδύλια, που παρά τις διαφορές ως προς την οργάνωση και τη χρηματοδότηση, θεμελιώνονται σε κοινές αξίες, καθολικότητα, ισότητα και αλληλεγγύη. Έτσι, με βάση τον τρόπο οργάνωσης, χρηματοδότησης, παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας τα συστήματα υγείας διακρίνονται σε τρείς βασικές μορφές: το ιδιωτικό, το κρατικό ή δημόσιο και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης (Τούντας, 2002). 

Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό μοντέλο ασφάλισης χαρακτηρίζεται από ιδιωτική ασφάλιση υγείας που βασίζεται είτε στον εργαζόμενο είτε σε μεμονωμένα άτομα και χρηματοδοτείται από ατομικές και εργοδοτικές εισφορές. Η παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών ανήκει σε ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν στα πλαίσια μίας ελεύθερης αγοράς (Καστανίωτη Α., 2018). 

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 


ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Εισαγωγή 

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) είναι η σημαντικότερη αιτία θνητότητας, παρατεταμένης νοσηλείας και υπολειμματικών βλαβών σε τραυματίες. Είναι η συχνότερη κάκωση μετά από αυτές των άκρων, ενώ τις περισσότερες φορές αποτελούν μέρος του προβλήματος που λέγεται πολυτραυματίας και συνυπάρχουν με κακώσεις σπονδυλικής στήλης, θώρακα, κοιλιάς και λεκάνης με σημαντική απcδλεια αίματος. 

Σε μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία για 19 χρόνια ( 1971 - 1992) με περισσότερους από 3400 τραυματίες, το 70% είχαν και ΚΕΚ1.

Αντίστοιχα σε άλλες μελέτες βρέθηκε ότι το 19% των τραυματιών που μεταφέρονται στην εντατική έχει ΚΕΚ, ενώ μόνο το 22% των τραυματιών με σοβαρό τραύμα δεν έχουν ΚΕΚ. 

Σε σχέση με τις εξωκρανιακές βλάβες οι ΚΕΚ ευθύνονται για το 68% των θανάτων, ενώ περιπτώσεις που δεν υπάρχει αιμορραγικό shock η θνητότητα ενός πολυτραυματία εξαρτάται από την σοβαρότητα του ενδοκρανίου τραυματισμού. 

Η συνύπαρξη κρανιογκεφαλικής κάκωσης με shock συνδυάζεται με υψηλό ποσοστό θνητότητας και κακή νευρολογική πρόγνωση2. 

Η οργάνωση και λειτουργία της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας – Συστήματα Υγείας (Σκοποί, Στόχοι, Χαρακτηριστικά) (Μέρος Δεύτερο)

 


Όνομα φοιτήτριας Φινέ Ελένη – Ιορδανέτα

Αθήνα, 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 

2.1 Συστήματα Υγείας 

Κατά καιρούς, πολλοί διανοούμενοι ερευνητές αποπειράθηκαν να δώσουν έναν ορισμό που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που διέπουν ένα σύστημα υγείας. 

Σύμφωνα, με τον Λιαρόπουλο (2007) σύστημα υγείας ορίζεται ως μια οποιαδήποτε ομάδα αλληλοσχετιζόμενων και αλληλεξαρτώμενων οντοτήτων ή διαδικασιών που συνδέονται για ένα συγκεκριμένο λόγο. Πιο συγκεκριμένα, ως σύστημα υγείας ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων, καθώς και των οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, ρύθμιση και επιτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού (Καλογεροπούλου κ.α., 2007). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) δόθηκε ένας κοινά αποδεχτός ορισμός για το σύστημα υγείας (2007), ο οποίος αναφέρει πως « ένα σύστημα υγείας αποτελείται από όλες τις οργανώσεις, τους ανθρώπους και τις δράσεις των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση, η αποκατάσταση ή η διατήρηση της υγείας. Αυτό περιλαμβάνει τις προσπάθειες που επηρεάζουν τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας καθώς και τις άμεσες δραστηριότητες βελτίωσης της υγείας. 

« Η οργάνωση και λειτουργία της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας – Εισαγωγή στο προνοσοκομειακό σύστημα επείγουσας φροντίδας» (Μέρος Πρώτο)

 

Όνομα φοιτήτριας Φινέ Ελένη – Ιορδανέτα

Αθήνα, 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 

Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγή στο προνοσοκομειακό σύστημα επείγουσας φροντίδας

Ως προνοσοκομειακό σύστημα επείγουσας φροντίδας μπορούμε να πούμε ότι ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, χωρίς κενά ή αδυναμίες, ενώ παράλληλα για να είναι κατάλληλη, με την έννοια της ορθής και αποτελεσματικής παρέμβασης, απαιτεί επαρκές και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και τέλος σύνδεση όλων των κρίκων στην αλυσίδα παροχής άμεσης φροντίδας. 

Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της υποκειμενικής ή αντικειμενικής ανάγκης του επείγοντος και προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή ταχείας και αποτελεσματικής ιατρό-νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτές τις απειλητικές περιπτώσεις, απαιτείται ένα σύγχρονο και Ολοκληρωμένο Σύστημα Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας (Ο.Σ.Ε.Ι.Φ.) για την οργανωμένη παροχή του συνόλου της άμεσης προνοσοκομειακής, ενδονοσοκομειακής και διανοσοκομειακής φροντίδας (Ασκητοπούλου, 2004).

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

 

Ένα εξαιρετικό καινούργιο ανατρεπτικό άρθρο, από τον μέντορα και expert στην ασφάλεια κύριο Μπλιάμπτη Ευθύμιο

Μας περιγράφει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να προστατέψουμε έναν άνθρωπο η μια περιοχή, χωρίζει τα γενικά μέτρα σε άοπλους φρουρούς, και τα ειδικά σε οπλισμένους. 

Στο άρθρο χρησιμοποιεί γνώσεις του από το προτελευταίο διδακτορικό του πάνω στην περιβαλλοντική εγκληματολογία, που αφορά την εγκληματική δραστηριότητα σε περιοχές, η αλλιώς την χαρτογράφηση του εγκλήματος, περιγράφοντας πως θα προστατέψουμε περιοχές και πως θα τις ελέγχουμε, και από το τελευταίο διδακτορικό του πάνω στην συμπεριφοριστική εγκληματολογία, ερευνώντας τις συμπεριφορές και την δράση μεμονωμένων ατόμων η οργανωμένων ομάδων. 

Ένα άρθρο διαμάντι για τους φύλακες ασφαλείας, Αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες γνώσεις του που μας προσφέρει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Αποκλειστικά από την KMP INTERNATIONAL

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Βία στην οικογένεια ή στις συντροφικές σχέσεις

 
Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ένας Πρακτικός οδηγός
(μπορείτε να τον κοινοποιήσετε, εάν νιώθετε ότι θα βοηθήσει κάποιον)

Σημάδια πως ο/η σύντροφος σας ενδεχομένως να είναι επιρρεπής σε ενέργειες, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κακοποίηση

Η δημιουργία κουλτούρας, κλίματος, συνθηκών τρόμου.

Εάν νιώθετε πως φοβάστε να μιλήσετε, να εκφραστείτε, να πάρετε πρωτοβουλία, να είστε ο εαυτός σας, μην προσπαθήσετε να τον/την αλλάξετε: Οι έρευνες δείχνουν πως χωρίς την παρέμβαση ειδικών η αλλαγή είναι υποκριτική ή αμελητέα.
Εάν αποφεύγετε να θίξετε ορισμένα θέματα, για να μην τον/την εξαγριώσετε, εάν αισθάνεστε πως ό,τι και να κάνετε το βρίσκει λάθος, εάν σας έχει κάνει να πιστεύετε πως σας αρμόζει κάθε εξευτελισμός ή τιμωρία, να θυμάστε πως την αξία του ο άνθρωπος δεν την αντλεί από την άποψη των άλλων, αλλά την φέρει αυτοδικαίως από τη γέννηση του.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 


Γνωρίζουμε σήμερα ότι ο ιός SARS-CoV-2 δεν επηρεάζει μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα. Από την αρχή της πανδημίας αρκετοί ασθενείς που μολύνθηκαν από τον ιό έχουν αναφέρει συμπτώματα από τον εγκέφαλο, το γαστρεντερικό σύστημα και την καρδιά.

Δεδομένα ερευνών έχουν δείξει ότι η COVID-19 μπορεί να επηρεάσει την καρδιά τόσο στους ασθενείς που νοσούν σοβαρά και νοσηλεύονται όσο και στους ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσες καρδιακές νόσους που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Οι καρδιακές βλάβες που προκαλεί ο SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνουν ακόμα και μετά την αποδρομή της λοίμωξης, ανεξαρτήτως αν ο ασθενής παρουσίασε ήπια ή σοβαρά συμπτώματα.

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η COVID-19 προκαλεί βλάβες στην καρδιά, αλλά και η έκταση των τελευταίων, δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως.

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδράσεις του SARS-CoV-2 στην καρδιά.

Οι αλιγάτορες δεν παθαίνουν καρδιακή μαρμαρυγή λόγω κρύου

 


Όλοι μελετούν θηλαστικά, μύγες φρούτων και ζεβρόψαρα. Αλλά υπάρχει πολλά άλλα ζώα που δεν έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο και μπορούν να αποτελέσουν πηγή επιστημονικής έμπνευσης. Για παράδειγμα, τα ψυχρόαιμα ζώα έχουν κάποια κόλπα στο μανίκι τους όταν πρόκειται για τη καρδιά τους. 

Μια μελέτη βρήκε ότι η καρδιά του αλιγάτορα δεν παθαίνει μαρμαρυγή (το πιο επικίνδυνο είδος αρρυθμίας κατά το οποίο η καρδιά πάλλεται άναρχα) όταν εκτίθεται σε δραστικές αλλαγές της θερμοκρασίας, σε αντίθεση με την καρδιά του κουνελιού η οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε καρδιακό τραύμα υπό αυτές τις συνθήκες. Τα ευρήματα αναφέρθηκαν στο περιοδικό Integrative Organismal Biology.

Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να βοηθήσει να κατανοηθεί καλύτερα πώς λειτουργεί η ανθρώπινη καρδιά και τί μπορεί να προκαλέσει μια θανατηφόρα αρρυθμία -η οποία συμβαίνει όταν η καρδιά δεν χτυπά ρυθμικά για να μπορέσει να αντλήσει σωστά το αίμα.

ECDC: Δεν υποχωρεί η πανδημία στην Ευρώπη, παρά την έναρξη των εμβολιασμών

 ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ


Εμβόλιο για τον κορωνοϊό © INTIME NEWS/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ


Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμφανίσει μείωση κρουσμάτων κορωνοϊού τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβάλει.

Όμως η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει να είναι σοβαρή στην Ευρώπη και, παρά την έναρξη των εμβολιασμών, ιδίως στις ομάδες υψηλής προτεραιότητας, όπως τους ηλικιωμένους και τους υγειονομικούς, είναι ακόμη πολύ πρόωρο να ανιχνευθεί κάποιο αποτέλεσμα στις νοσηλείες ή στους θανάτους από κορωνοϊό.

Σταφυλόκοκκος: Ποιοι είναι οι συχνότεροι τρόποι μετάδοσης

 


Ο σταφυλόκοκκος είναι βακτήριο που υπάρχει στη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος, αλλά που υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να υπεραναπτυχθεί και να προκαλέσει νόσο.

Τα βακτήρια αυτά συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα. Εάν όμως εισχωρήσουν βαθύτερα στον οργανισμό, εάν δηλαδή περάσουν στο αίμα, στις αρθρώσεις, στους πνεύμονες ή την καρδιά, μπορεί να γίνουν απειλητικά για την υγεία.

Η λοίμωξη από σταφυλόκοκκο μπορεί να προκληθεί από βακτήρια που ήδη φέρουμε, είναι όμως πιθανό να μεταφερθούν και από το ένα άτομο στο άλλο.

Κορονοϊός: Όσοι είναι υπερμεταδοτικοί έχουν αυτά τα τρία πράγματα


Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό από άλλους να μεταδώσουν την COVID-19 σε εκείνους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Μια νέα έρευνα εντόπισε τρεις παράγοντες που αυξάνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο κάποιου να είναι υπερμεταδοτικός.

[ Κορονοϊός ] Η μελέτη περιελάμβανε 194 υγιείς ανθρώπους, καθώς και 8 πιθήκους από δύο διαφορετικά είδη, που είχαν μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό.
Κορονοϊός: Ηλικία, Δείκτης Μάζας Σώματος και ιικό φορτίο ορίζουν την υπερμεταδοτικότητα

Τις μέρες του χιονιά φρόντισε τα πουλιά της αυλής σου…

 κείμενο-Φώτο: Ν. Φωτακόπουλος

Δεν θα σου κοστίσει σχεδόν τίποτα όμως θα νοιώσεις τόνους ευχαρίστησης αν το κάνεις. Με ένα ευρώ μπορείς να αγοράσεις μια σακούλα με σπόρους για να βοηθήσεις τα μικρόπουλα τις μέρες του χιονιά.  Ακόμα και το σιτάρι που ίσως έχεις ξεχασμένο σε κάποιο ντουλάπι μπορεί να είναι πολύτιμο. Ακόμα και μερικά ψίχουλα, λίγες σταφίδες, μήλα ή οτιδήποτε τρώγεται…

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Δραματικές προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ για να σώσουν 48χρονο με ανακοπή στο κέντρο του Αγρινίου

 


Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα διασώστες του ΕΚΑΒ για να σώσουν 48χρονο επαγγελματία στο Αγρίνιο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

 


του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ 

Emergency, Crisis and Disaster Manager Member of International Crisis Management Association 

Μέρος ΠΡΩΤΟ 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ μας, για το σπίτι μας, για τους ανθρώπους μας και για τα υπάρχοντά μας, είναι κύρια και σοβαρή ευθύνη για κάθε ιδιοκτήτη και κάθε ενήλικο άνθρωπο που διαμένει σε αυτό. 

Η εγκληματική απειλή (κλοπή, διάρρηξη, δολοφονία, τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.), η απειλή από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.α.), η επικινδυνότητα των χώρων και των κατασκευών (σκάλες, πισίνα, ανελκυστήρας, κ.α.) και η πιθανότητα εκδήλωσης ατυχήματος (πτώση από απροσεξία, διαρροή φυσικού αερίου, κ.α.), ενυπάρχουν διαρκώς και δεν εξαλείφονται, αλλά προλαμβάνονται και ελαχιστοποιούνται τα αποτελέσματά τους εάν παρθούν έγκαιρα προληπτικά μέτρα και οι ένοικοι του σπιτιού έχουν εκπαιδευτεί σωστά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά (στο μέτρο του δυνατού) κάθε εκδήλωση εγκληματικής απειλής, καταστροφής, επικινδυνότητας, ατυχήματος.

Πώς να τοποθετήσεις αντιολισθητικές αλυσίδες

 


Η κακοκαιρία “Μήδεια” θα αφήσει εποχή με τις σφοδρές χιονοπτώσεις ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η οδήγηση κρίνεται ακατάλληλη για σήμερα 16/2 ενώ πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί.

Ωστόσο αν υπάρχει σοβαρός λόγος μετακίνησης συνίσταται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Οι αλυσίδες που θα προμηθευτείτε από το εμπόριο θα πρέπει να αντιστοιχούν στη διάσταση των ελαστικών σας και να μην είναι μεγαλύτερες αφού είναι πολύ πιθανό να βγουν ή ακόμα και να δημιουργήσουν προβλήματα στο ίδιο το αυτοκίνητο και συγκεκριμένα στην ανάρτηση ή και στα φρένα.

Αφού λοιπόν έχετε αγοράσει τις αλυσίδες, θα πρέπει να γνωρίζετε σε ποιους τροχούς πρέπει να τοποθετηθούν. Φυσικά αυτοί είναι οι κινητήριοι τροχοί του αυτοκινήτου που σημαίνει ότι αν το αυτοκίνητο είναι προσθιοκίνητο θα πρέπει να τοποθετηθούν εμπρός και στο πισωκίνητο πίσω.

Δώσε μου λιγάκι ουρανό

 «Δεμένοι πισθάγκωνα με τα 

σχοινιά των ψευδαισθήσεων
στο πιο ευάλωτο κατάρτι της
ζωής. Στον μαγικό εκείνο 
χώρο, όπου αποτυπώνεται 
η κοινή, ανθρώπινη ανάγκη 
για ουρανό».
Μίλτος Σαχτούρης
Ποιητής (1919-2005)


  Ελένη Ψαρρά

Είναι μερικές φορές που νιώθω ένα δροσερό αεράκι να εισέρχεται από τις γρίλιες του παραθύρου μου και να θροΐζει τις κουρτίνες ανάλαφρα, σαν να ανασαίνει ένας άγγελος. Αισθάνομαι τη γλυκύτητα αυτής της ανάσας να γεμίζει με φρέσκο οξυγόνο το δωμάτιό μου, σαν να θέλει να ξυπνήσει την κοιμισμένη μου διαίσθηση από την αδράνεια. Με καλεί ν’ ανοίξω το παράθυρο και να κοιτάξω για τελευταία φορά τον κόσμο.
  Πέρασα τη ζωή μου, προσδοκώντας ένα σημάδι από τον ουρανό. Μια ένδειξη ότι πλησιάζει η αλλαγή των εφήμερων καιρών. Υπομένω τη φθοράς της εποχής μου, για να γίνω μάρτυρας μιας αποκαλυπτικής διαδοχής. Θέλω να ζήσω το μεταίχμιο δύο εποχών, την αναγέννηση των ηθών, την κάθαρση των ασεβών και την πτώση των ρωμαϊκών οργίων του 21ου αιώνα, ώστε να αντικρίσω με συγκίνηση την αυγή της νέας εποχής. Να διακρίνω, από τα βάθη τ’ ουρανού, το χρώμα της αγνότητας που φέρει το ξεκίνημα μιας νεογέννητης μέρας. 

Υπάρχει ζωή μετά το τροχαίο; Έγραψαν νανούρισμα για τη Στέλλα και τη μικρή της που έσβησαν σε τροχαίο [Βίντεο]

 


Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που η Στέλλα έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων μαζί με την κόρη της Όλγα

Μητέρα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στη άσφαλτο σε ένα τροχαίο που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Το νανούρισμα αναφέρεται σε μία μητέρα η οποία καθησυχάζει την κόρη της και της λέει να μην φοβάται καθώς θα είναι πάντα μαζί.

Τα 7 λάθη που κάνουν οι κακοί οδηγοί

 


Οι καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους κατά την οδήγηση προκύπτουν ακόμα κι αν τηρεί κανείς ευλαβικά όλους τους κανόνες του ΚΟΚ. Δείτε 7 τυπικά λάθη οδηγών, οι οποίοι δεν είναι σίγουρα οι πιο ασφαλείς.

Σας παρουσιάζουμε 7 συνηθισμένα λάθη οδηγών, οι οποίοι αποδεικνύεται πως δεν είναι ασφαλείς ούτε για τους επιβάτες τους ούτε για τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που κινούνται γύρω τους. Πάρτε, λοιπόν, μία ιδέα και, εφόσον καταλάβετε ότι κάτι από τα παρακάτω, το κάνετε κι εσείς, αναθεωρήστε! Καλή ανάγνωση...

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021

Προσοχή στο περπάτημα στον Πάγο & Χιόνι

 


ΑΠΛΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν περπατάμε σε δρόμο ή πεζοδρόμιο που έχει ΠΑΓΟ ❄️ και έχει μετατραπεί σε ολισθηρό ΈΔΑΦΟΣ.
✅ Φροντίζουμε να επιλέγουμε υποδήματα με καλή σόλα, που μας παρέχουν σταθερότητα και δε γλιστρούν.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί φλεγμονή στις αρθρώσεις ΚΑΙ αυτα είναι τα 12 συμπτώματα

 


Τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα;

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί φλεγμονή στις αρθρώσεις. Τα συχνότερα συμπτώματά της είναι πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις, καθώς και πολύωρη πρωινή δυσκαμψία. Είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Για να κατανοήσουμε πώς αναπτύσσεται η ρευματοειδής αρθρίτιδα, καλό είναι να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί μια υγιής άρθρωση.

“Υπολογίζεται ότι πάσχουν από αυτή περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ, κυρίως γυναίκες και άτομα μέσης ηλικίας, ωστόσο μπορεί να προσβάλλει επίσης εφήβους ή νεαρούς ενήλικες.

Προσοχή στο φτυάρισμα του χιονιού. Ποιον κίνδυνο κρύβει

 


Το φτυάρισμα του χιονιού είναι μια υψηλής εντάσεως φυσική δραστηριότητα. Ποιοι μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια και ποιοι πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές πριν πιάσουν το φτυάρι.

Μπορεί το χιόνι να δημιουργεί ειδυλλιακές εικόνες γύρω μας, αλλά η απομάκρυνσή του όχι μόνο δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και εξαιρετικά επικίνδυνη. Πριν λοιπόν σπεύσετε να αρχίσετε το φτυάρισμα  για να καθαρίσετε την αυλή σας, διαβάστε τις προειδοποιήσεις ενός αμερικανού ειδικού.

Ο ρόλος του πρώτου βοηθού

 
Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης ΕΚΑΒ 

Πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που παρέχεται σε κάποιον που είναι τραυματισμένος ή άρρωστος για να τον κρατήσει ασφαλή και να μην προκαλέσει περαιτέρω ζημιά. Ο ρόλος του πρώτου βοηθού είναι να δώσει σε κάποιον αυτή τη βοήθεια. 

Μάθετε τι να κάνετε.

Τι να κάνετε

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021

Σίδηρος και απορρόφηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 


Γράφει ο Θανάσης Τσιούδας, διαιτολόγος – διατροφολόγος

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη, την άρτια κυτταρική λειτουργία και την παραγωγή πολλών ορμονών, νευροδιαβιβαστών και του συνδετικού ιστού. Περίπου τα 2/3 του σιδήρου του οργανισμού βρίσκονται στην αιμοσφαιρίνη, που αποτελεί την πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και επιτρέπει τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς. Ακόμη, ο σίδηρος αποτελεί μέρος της μυοσφαιρίνης, η οποία βρίσκεται στους μύες και επιτρέπει την μεταφορά και αποθήκευση οξυγόνου στα μυϊκά κύτταρα. 

Ποιες οι κατηγορίες του διαιτητικού σιδήρου;

Ο σίδηρος της διατροφής, που προσλαμβάνεται και είναι διαθέσιμος για απορρόφηση από το έντερο, διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Σοβαρή αιμορραγία σε βρέφη (0 - 1 έτους) (Εικόνες και Βίντεο)

 


Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης ΕΚΑΒ

Μερικές φορές, τα βρέφη καθώς μπουσουλούν μπορεί να κοπούν με τρόπο που να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία. 

Μάθετε τι να κάνετε.

Βρέφος με σοβαρή αιμορραγία:

Πώς να τοποθετήσετε ένα βρέφος (0 -1 έτους) σε θέση ανάνηψης (Εικόνες και Βίντεο)

 


Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης ΕΚΑΒ

Εάν ένα μωρό δεν ανταποκρίνεται αλλά αναπνέει κανονικά, είναι ασφαλές να το τοποθετήσετε στη θέση ανάνηψης (ασφάλειας) για να διατηρήσετε τον αεραγωγό ανοιχτό και να αποτρέψετε την πνιγμονή. 

Μάθετε πως.

Κορονοϊός: Πώς θα είναι η καθημερινότητα μας μετά τον εμβολιασμό

 


Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η κοινή γνώμη θέτει μια σειρά ερωτημάτων που άπτονται της καθημερινότητας όπως αν μετά το εμβόλιο θα μπορούμε να αγκαλιάζουμε τους οικείους μας που ζουν εκτός του νοικοκυριού, αν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με λιγότερους περιορισμούς και αν θα μπορούμε να βγάλουμε τις μάσκες.

Θα είναι άμεση η επιστροφή στην κανονικότητα μετά τον εμβολιασμό;

Ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε στη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία;


 Πού μπορεί να απευθυνθεί ένα άτομο που δέχεται σεξουαλική παρενόχληση κατά την ώρα της εργασίας του; Υπάρχουν πρωτόκολλα αντίδρασης σε τέτοιες περιπτώσεις; Και αν ναι, τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι;

Στις 20 Ιανουαρίου ανακοινώθηκεΜ. Συρεγγέλα: Προωθούμε στη Βουλή τη Σύμβαση της ILO για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας | Capital από τη Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργό για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, ότι το υπουργείο Εργασίας πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή για επικύρωση τη Σύμβαση 190C190 - Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) | ILO της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η σύμβαση αυτή δεσμεύειΑσπίδα κατά της βίας και της παρενόχλησης | ΕφΣυν όσα κράτη την υπογράψουν –μέχρι στιγμής την έχουν επικυρώσει μόνο τρία– να ενσωματώσουν στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. 

Όπως σημειώνουν από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: «Η Σύμβαση απαιτεί από τα κράτη-μέλη αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία αλλά και να λάβουν επαρκή μέτρα πρόληψης του φαινομένου». Εφόσον κυρωθεί δεν θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, αφού θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Πυροσβεστήρες

 


ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


Πότε πρέπει να κάνω συντήρηση – αναγόμωση στους πυροσβεστήρες μου;

Ο πυροσβεστήρας πρέπει να συντηρείται 1 φορά τον χρόνο από αναγνωρισμένη εταιρία.
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να κάνει οπτικό έλεγχο 3 φορές τον χρόνο και να ελέγχει τον δείκτη του
μανομέτρου εάν βρίσκεται στην πράσινη περιοχή.
Εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει τηλεφωνεί στην εταιρία όπου συνεργάζεται για την επιδιόρθωση του
προβλήματος. Το κατασβεστικό υλικό αντικαθίσταται υποχρεωτικά κάθε 5 χρόνια, ανεξάρτητα από την ποιότητα
ή καταλληλότητά του, ή αμέσως μετά τη χρήση του πυροσβεστήρα.

Εάν η ηλικία του πυροσβεστήρα ξεπερνάει τα 10 έτη ή η κατάστασή του απαιτεί εκτεταμένο έλεγχο,
τότε ο πυροσβεστήρας υπόκειται σε εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο. Αντικατάσταση όλων των
φθαρμένων εξαρτημάτων , αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού , υδραυλική δοκιμή και
πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα.

Πυρκαγιά στο αυτοκίνητο

 


Τα αυτοκίνητα σήμερα είναι αρκετά δύσκολο να πιάσουν φωτιά, λόγω της μεγάλης εξέλιξης της τεχνολογίας και στον τομέα της ασφάλειας. Έτσι ενώ η πιθανότητα να υπάρξει  πυρκαγιά στο αυτοκίνητο είναι μεν μικρή, σε περίπτωση που εκδηλωθεί, μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για το όχημα μας όσο και για τους επιβαίνοντες.

Αιτίες που προκαλούν πυρκαγιά στο αυτοκίνητο

Οι δυο πιο πιθανές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στο αυτοκίνητο είναι η διαρροή καυσίμου και το βραχυκύκλωμα. Συγκεκριμένα η διαρροή καυσίμου προκαλεί πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, καθώς υπάρχει διαρροή στον χώρο των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Το καύσιμο έρχεται σε επαφή με τα πυρωμένα μέταλλα και προκαλείται ανάφλεξη του καυσίμου. Στην περίπτωση του βραχυκυκλώματος η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο προκαλείται συνήθως από γυμνά καλώδια που έρχονται σε επαφή με κάποιο μέταλλο και δημιουργείτε σπινθήρας.

Πώς Διαμορφώθηκε η Υγεία της Ανθρωπότητας σε 2 μόλις Αιώνες

 

Ο μέσος όρος ζωής έχει υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από 200 χρόνια.

Πώς Διαμορφώθηκε η Υγεία της Ανθρωπότητας σε 2 μόλις Αιώνες


Γιατί Λοιμώξεις και Πανδημίες δεν Φαίνεται να Μπορούν να Απειλήσουν ξανά την Ανθρωπότητα.

200 Χρόνια με Λοιμώξεις, Πανδημίες, Πολέμους, Κρίσεις και όμως Ζούμε Περισσότερο. Ποιοι ήταν οι Καθοριστικοί Παράγοντες που Βοήθησαν την Ανθρωπότητα να Υπερδιπλασιάσει τη Διάρκεια Ζωής; Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Μέσα σε 150 χρόνια ο μέσος όρος ζωής υπερδιπλασιάστηκε. Από τα 35 έτη που ήταν στην Ευρώπη το 1870, σήμερα είναι πάνω από 80.

Καραμπόλα δεκάδων αυτοκινήτων – Τουλάχιστον εννιά νεκροί

 


Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, την Πέμπτη στο Τέξας λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Λόγω ολισθηρότητας του δρόμου από πάγο, συγκρούστηκαν περισσότερα από 130 οχήματα, με απολογισμό τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό 65.

Πόνος στα πόδια: Μπορεί να είναι σύμπτωμα καρδιαγγειακού προβλήματος;

 


Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν πολλές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο έχει κάποια φραγμένη αρτηρία.  Ανάμεσα σε αυτές τις ενδείξεις είναι και ο πόνος στα πόδια, όπως θα δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω.

Τι μπορεί να σημαίνει ο πόνος στα πόδια;

Ο πόνος στα πόδια μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών αθώων αιτιών, όπως για παράδειγμα η κακή υποστήριξη των παπουτσιών ή ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ωστόσο, μπορεί να αποτελεί και σύμπτωμα μιας πιο σοβαρής κατάστασης υγείας, όπως η  διαβητική νευροπάθεια, η ψωριασική αρθρίτιδα ή να υποδεικνύει κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Τι είναι περιφερική αρτηριακή νόσος (PAD);