Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Μηχανισμός κάκωσης - Ταξινόμηση τραυμάτων - Συγκρούσεις - Πτώσεις - Διατιτραίνοντα τραύματα (Μέρος Δεύτερο)
Αποτέλεσμα εικόνας για Μηχανισμός κάκωσης τροχαια

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


 Μηχανισμός κάκωσης.

Οι τραυματικές κακώσεις αναπτύσσονται στο σώμα όταν οι ιστοί του σώματος εκτίθενται σε ενεργειακά επίπεδα ανώτερα από την αντοχή τους .

Τρεις μορφές της ενέργειας συνδέονται χαρακτηριστικά με το τραύμα (εξαιρείται η θερμική ενέργεια, η οποία προκαλεί τα εγκαύματα):
η δυναμική ενέργεια, η κινητική ενέργεια και το έργο.

Το έργο ορίζεται ως η δύναμη που ενεργεί από απόσταση, δηλαδή η δύναμη που απαιτήθηκε για να κάμψει το μέταλλο, επί την απόσταση, κατά την οποία το μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου σχετίζεται με μετωπική σύγκρουση.

Παρόμοιες δυνάμεις που κάμπτουν, έλκουν ή συμπιέζουν τους ιστούς πάνω από τα φυσιολογικά όρια τους οδηγούν σε έργο που προκαλεί τραύμα.

Η ενέργεια ενός κινούμενου αντικειμένου καλείται κινητική ενέργεια και υπολογίζεται ως εξής: κινητική ενέργεια 1/2mv2, όπου m=μάζα (βάρος) και v=ταχύτητα, στην περίπτωση της σύγκρουσης μηχανοκίνητων οχημάτων, η κινητική ενέργεια του επιταχυνόμενου αυτοκινήτου μετατράπηκε στο έργο που δαπανήθηκε για το σταμάτημα του αυτοκινήτου, συνήθως με τη συντριβή του εξωτερικού τμήματος.

Ομοίως οι επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν κινητική ενέργεια επειδή ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα με το αυτοκίνητο, αυτή η ενέργεια τους μετατρέπεται σε έργο προκειμένου να σταματήσουν.

Αυτό το έργο είναι που προκαλεί τον τραυματισμό των επιβατών. Σύμφωνα με την εξίσωση της κινητικής ενέργειας, η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για να προκαλέσει τον τραυματισμό διπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται το βάρος ενός αντικειμένου αλλά τετραπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται η ταχύτητά της, για παράδειγμα με την αύξηση της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου από 50 mph σε 70 mph διπλασιάζεται η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για να προκαλέσει τραυματισμό. 

Αυτή η άποψη θα είναι σαφέστερη στην εξέταση των τραυμάτων από πυροβολισμό, η ταχύτητα της σφαίρας (υψηλής ταχύτητας έναντι της χαμηλής) έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στη πρόκληση του τραυματισμού, από τη μάζα (μέγεθος) της σφαίρας, για αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί στο νοσοκομείο ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν.

Το ποσό κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε για την εκτέλεση του έργου στο σώμα υποδεικνύει τη βαρύτητα του τραυματισμού, οι τραυματισμοί υψηλής ενέργειας προκαλούν συχνά τόσο σοβαρές κακώσεις ώστε οι ασθενείς μπορεί να σωθούν μόνο με την άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η δυναμική ενέργεια είναι το προϊόν της μάζας (βάρος), της δύναμης της βαρύτητας, του ύψους, και συνδέεται συνήθως με την ενέργεια των αντικειμένων που πέφτουν.

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Ασφάλεια διασωστών- Κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος - Εισαγωγή στον απεγκλωβισμό πολυτραυματία (Μέρος Πρώτο)
Ασφάλεια διασωστών- κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος. 

Η ασφάλεια των διασωστών έχει πρωταρχική σημασία και δεν πρέπει να παραβλέπεται, διερχόμενα αυτοκίνητα, ηλεκτροφόρα καλώδια, πιθανότητα ανάφλεξης, τραυματισμοί από κομμένες λαμαρίνες και επικίνδυνα υλικά αποτελούν μερικούς μόνο από τους πολλούς κινδύνους.


Συγκεκριμένα

Επικίνδυνα υλικά

Η ασφάλεια είναι τα πιο σημαντικό μέλημα σε ένα περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Με την άφιξή σας, θα πρέπει να γίνει πρώτα προσπάθεια να μελετηθούν οι ετικέτες και οι αναγνωριστικοί αριθμοί. 

Όλα τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να διαθέτουν πινακίδες ασφαλείας, παρόλο που αυτό δεν γίνεται πάντα. Αυτές οι πινακίδες σημαίνονται με έγχρωμες επιγραφές και έχουν σχήμα διαμαντιού. 

Παρόλο που είναι σημαντικό να παρθούν πληροφορίες από τις πινακίδες δεν θα πρέπει ποτέ να πλησιάζεται κάποιο αντικείμενο που είναι σημασμένο με πινακίδα. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν μαζί με το διασώστη ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση των πινακίδων από απόσταση. 

Μια ειδικά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη ομάδα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών θα κλιθεί να προχωρήσει στην απόρριψη των υλικών και την απομάκρυνση των ασθενών. Δε θα πρέπει να ξεκινήσει η φροντίδα των ασθενών παρά μόνο αφού έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο του συμβάντος ή η σκηνή έχει καταστεί ασφαλής για να ξεκινήσει η διάσωση. 

Τα επικίνδυνα υλικά είναι ταξινομημένα ανάλογα με το επίπεδο τοξικότητας, το οποίο υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται. 

Τα επίπεδα τοξικότητας (0, 1, 2, 3, 4) αποτελούν δείκτες του κινδύνου που εμπεριέχει η ουσία για τον άνθρωπο. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη η τοξικότητα και τόσο μεγαλύτερη η τοξικότητα και τόσο περισσότερες προφυλάξεις χρειάζονται. 

Ηλεκτρισμός: 

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί από τεχνητές (ενεργειακές γραμμές) ή φυσικές πηγές (κεραυνοί). Ανεξαρτήτως της πηγής, πρέπει να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για τον διασώστη και τον ασθενή προτού αρχίσει η φροντίδα του ασθενούς. 

Ηλεκτροφόρα σύρματα: 

Η ποσότητα του ρεύματος που εμπλέκεται επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο επικινδυνότητας για βλάβη. Δεν πρέπει να αγγίζονται 18 ηλεκτροφόρα σύρματα που βρίσκονται στο έδαφος. Ο χειρισμός των συρμάτων είναι πέρα από την εκπαίδευση των διασωστών. 

Ενεργά ή «ζωντανά» ηλεκτροφόρα σύρματα ιδιαίτερα οι γραμμές υψηλής τάσης, συμπεριφέρονται με απρόβλεπτο τρόπο. Χρειάζεται σε βάθος εκπαίδευση για να είναι σε θέση ο διασώστης να χειρίζεται τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια επείγουσα κατάσταση από το ηλεκτρισμό. 

Στον τόπο του ατυχήματος οι ηλεκροφόρες γραμμές, τόσο οι υπέργειες όσο και οι υπόγειες, είναι πιθανό να αποδειχτούν επικίνδυνες. Οι κατεστραμμένες υπέργειες γραμμές είναι συνήθως ένας ορατός κίνδυνος. Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή ακόμη και αν δεν υπάρχουν σπινθήρες από το σύρμα. Ορατοί σπινθήρες δεν είναι πάντοτε παρόντες σε ενεργά σύρματα. 

Η περιοχή γύρω από πεσμένες ηλεκτροφόρες γραμμές είναι πάντοτε μία επικίνδυνη ζώνη. Η επικίνδυνη περιοχή εκτείνεται πολύ πέραν του άμεσο τόπου του ατυχήματος. Χρησιμοποιούνται οι ειδικοί πάσσαλοι για να σημάνετε την περίμετρο της επικίνδυνης ζώνης. Η επικίνδυνη ζώνη πρέπει να είναι ζώνη περιορισμένης πρόσβασης. Μόνο το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα οχήματα των επειγόντων υπηρεσιών επιτρέπεται να εισέρχονται στην περιοχή. 

Τα 10 πιο Θανατηφόρα Οπλα στον Κοσμο. | Top10Σε αυτό το βίντεο θα δούμε Όπλα που έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως Tα 10 πιο Θανατηφόρα όπλα στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Μπορείτε να μαντέψετε το νούμερο 1?

Ξαφνικός πόνος στο στομάχι: Πού μπορεί να οφείλεται (εικόνες)

Ξαφνικός πόνος στο στομάχι: Πού μπορεί να οφείλεται (εικόνες)

Ο πόνος στο στομάχι εμφανίζεται είτε ως συνέπεια διαφόρων ασθενειών είτε λόγω ευαισθησίας σε ορισμένα ερεθίσματα.

Συνήθως συνοδεύεται από φούσκωμα, αέρια και καούρα. Μπορεί να οφείλεται σε δυσανεξίες, υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή στρες.
Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον στομαχόπονο είναι να εντοπίσετε πού οφείλεται.
Η συχνότητα, η διάρκεια και το ακριβές σημείο εκδήλωσης του πόνου θα καθοδηγήσουν εσάς αλλά και το γιατρό σας ώστε να διαπιστώσετε την αιτία του πόνου.
Δείτε πέντε συνήθεις αιτίες του στομαχόπονου που πιθανώς δε σας περνούν από το μυαλό.
Πηγή: WebMD

Τι είναι η οικολογική διατροφή και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να την ακολουθήσουν;

Τι είναι η οικολογική διατροφή και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να την ακολουθήσουν;

Το ένα πέμπτο του πληθυσμού της γης δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να τρέφεται σύμφωνα με τις συστάσεις.

Οι περιβαλλοντολόγοι μας προτρέπουν συνεχώς να καταναλώνουμε περισσότερα φυτά ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών του άνθρακα, στις αρχές του 2019 ερευνητές από όλο τον κόσμο κυκλοφόρησαν έναν οδηγό για το πως μπορούμε να τρώμε οικολογικά.
Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, η πιο οικονομική “πράσινη” διατροφή κοστίζει περί τα $2,84 την ημέρα. Σύμφωνα όμως με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο The Lancet: Global Health, 1,68 εκατομμύρια άνθρωποι – πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού – δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν αυτό το ποσό.

Πώς ένα φιλί μπορεί να σε στείλει στο νοσοκομείο!

Αποτέλεσμα εικόνας για Πώς ένα φιλί μπορεί να σε στείλει στο νοσοκομείο!
Όσο διαβάζεις το άρθρο μπορείς παράλληλα να ακούς και το τραγούδι ” Glasgow Kiss” από τον John Petrucci.
Όταν φιλάμε κάποιον απελευθερώνονται χημικές ουσίες στον οργανισμό μας, έχουμε απελευθέρωση αδρεναλίνης στο αίμα, στον εγκέφαλο μας απελευθερώνεται ντοπαμίνη, ένας νευροδιαβιβαστής συνδεδεμένος με την ευχαρίστηση, ενώ και σε ψυχικό επίπεδο γίνεται καταιγισμός πυροτεχνημάτων. Λένε πως όταν δίνουμε ένα δυνατό φιλί  γεμάτο ενέργεια χρησιμοποιούμε περίπου 30 μυς, οπότε είναι και ένας πολύ καλός τρόπος κατανάλωσης θερμίδων και εκγύμνασης!

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Αρνητική συμπεριφορά παιδιών. «Καμπανάκι» για τη συμπεριφορά του γονιού. (Αλλάξτε αντιμετώπιση!)

παιδί με αρνητική συμπεριφορά κάνει το γονιό να αλλάξει αντιμετώπιση και συμπεριφορά

H αρνητική συμπεριφορά των παιδιών βασίζεται πάντοτε σε κάποια μορφή αποθάρρυνσης.


Ποτέ δεν είναι αργά για να καταργήσετε ορισμένους ανασταλτικούς τρόπους συμπεριφοράς που καλλιεργούν δυσάρεστο κλίμα στην οικογένεια, δημιουργούν άγχος και άσχημη εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του:
1. Αρνητικές Προσδοκίες
Η ισχυρότερη δύναμη που επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι οι προσδοκίες. Με λόγια και με κινήσεις, δίνουμε το μήνυμα αυτού που περιμένουμε.
Τα παιδιά εσωτερικεύουν τις προσδοκίες των μεγάλων και τις κάνουν δικές τους.
Π.χ. Όταν πιστεύουμε ότι ένα παιδί δε θα πετύχει μία δύσκολη δουλειά και έτσι την αναλαμβάνουμε εμείς,, δίνουμε αυτό το μήνυμα με πολλούς τρόπους. Το παιδί αρχίζει ν΄ αμφιβάλει για τις ικανότητές του και συμπεριφέρεται όπως ακριβώς περιμέναμε: αποτυχαίνει.

2. Παράλογες Απαιτήσεις

Συχνά προβάλλουμε απαιτήσεις που είναι αδύνατον να τις ικανοποιήσουν τα παιδιά μας. Περιμένουμε ότι θα έχουν τα παιχνίδια τους άψογα μαζεμένα ή κάθε τρίχα από το κεφάλι τους καλοχτενισμένη. Πρέπει να τα καταφέρνουν σε ό,τι μετράει για εμάς – σχολείο, αγγαρείες κ.λ.π. Οτιδήποτε δε κι αν κάνουν, ποτέ δεν είναι αρκετά καλό.

Πώς αντιμετωπίζεται η λεκτική βία;

σκίτσο με ένα άτομο να ασκεί λεκτική βία σε κάποιο άλλο

Οι λεκτικά βίαιοι άνθρωποι είναι θυμώδεις και σαρκαστικοί, πολλές φορές κυνικοί και ειρωνικοί. Συνηθίζουν να ασκούν εξουσία με λεκτική ακράτεια και συνεχή υποτίμηση των συνανθρώπων τους. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε μία λεκτικά βίαιη συμπεριφορά;

Θα μπορούσα να συσχετίσω τις λέξεις με τις μέλισσες καθότι έχουν δυο κοινά χαρακτηριστικά: το μέλι και το κεντρί. Οι άνθρωποι που είναι λεκτικά βίαιοι καταφεύγουν συχνά σε δηκτικές, εκφοβιστικές αλλά και προσβλητικές εκφράσεις. Οι λεκτικά βίαιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις λέξεις σαν να είναι κεντρί με απώτερο στόχο να εξουδετερώσουν τα θύματα τους. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τα όσα νιώθουν ή όσα σκέφτονται με έναν υγιή τρόπο.
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η έλλειψη εμπιστοσύνης που μπορεί να νιώθουν για τον εαυτό τους αλλά και η ανασφάλεια τους, τους εμποδίζει να συνάψουν υγιείς δεσμούς. Οι λεκτικά βίαιοι άνθρωποι είναι θυμώδεις και σαρκαστικοί, πολλές φορές κυνικοί και ειρωνικοί. Συνηθίζουν να ασκούν εξουσία με λεκτική ακράτεια και συνεχή υποτίμηση των συνανθρώπων τους.
Ένας λεκτικά βίαιος άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να κάνει τον άλλον να αισθανθεί τιποτένιος, ανίκανος, αδύναμος για να μπορεί να τον χειραγωγήσει. Στόχος του είναι να συγχύσει τους συνομηλιτές του χαλιναγωγόντας έτσι την όποια αντίδραση τους. Κατόπιν, τους δαιμονοποιεί για αυτό που κάνουν ή γι' αυτό που είναι.

10 χρόνια χωρίς το Σόλωνα….


Έχουν περάσει δέκα χρόνια από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009, που στις 11.30 μμ, καθώς ο Σολωνάκος πηγαίνοντας με φίλους πεζός στο χορό του σχολείου του, χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον δρόμο από διερχόμενο αυτοκίνητο με συμπεριφορά και ταχύτητα που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς…
Λίγες μέρες αργότερα στις 9 Δεκεμβρίου, ο Σόλων, που νοσηλευόταν από την πρώτη στιγμή στην εντατική εγκατέλειψε τούτο τον κόσμο, την ματαιότητα του οποίου αν και τόσο μικρός μπόρεσε τόσο καλά να γνωρίσει.
Πέρασαν δέκα χρόνια …
Σήμερα ο Σόλων θα ήταν 25 ετών αλλά όλα σταμάτησαν για πάντα,  λίγο πρίν τα 15.
Ο δράστης του εγκλήματος έχει ξεπεράσει τα 40.

Πόση ώρα πρέπει να πλένεις τα χέρια σου για να καθαρίσουν πραγματικά

Πόση ώρα πρέπει να πλένεις τα χέρια σου για να καθαρίσουν πραγματικά

Αυτή είναι η επίσημη απάντηση των ειδικών για το σαπούνισμα των χεριών.

Πλένουμε καθημερινά τα χέρια μας. Κι όχι απλώς καθημερινά, αλλά και πολλές φορές μέσα στη μέρα. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης τρόπος να προστατεύουμε την υγεία και την υγιεινή μας και να κρατάμε κάθε μικρόβιο μακριά. Σε διαφορετική περίπτωση, αυξάνεται ο κίνδυνος να αρρωστήσουμε και να μεταδώσουμε αυτήν την ασθένεια στους γύρω μας.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, όμως, δε συνηθίζουν να τα πλένουν όπως πρέπει ώστε να καθαρίσουν πραγματικά. Για την ακρίβεια, σε πολλές περιπτώσεις, τα σαπουνίζουν για μερικά δευτερόλεπτα και μετά ξεβγάζουν, νομίζοντας ότι η δουλειά έχει γίνει αποτελεσματικά.

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

ΕΚΑΒ: Βάσεις στην Έμπωνα και στο Γεννάδι οι στόχοι του 2020Συνέντευξη στο skyrodos.gr ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου


Η λειτουργία δύο βάσεων στον Έμπωνα και στο Γεννάδι για τη Νότια Ρόδο είναι οι βασικοί στόχοι της διοίκησης του ΕΚΑΒ για το 2020.

Αυτό δήλωσε στο skyrodos.gr ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Νίκος Παπαευσταθίου με αφορμή τις προσλήψεις προσωπικού που έχουν γίνει αλλά και τις νέες που προγραμματίζονται για το νέο έτος.

Οι νέες προσλήψεις προσωπικού όπως τόνισε είναι η βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει πρώτα η βάση στην Έμπωνα και εν συνεχεία στο Γεννάδι.
«Δεν αποκλίνουμε από τους στόχους που έχουμε θέσει για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με τη λειτουργία δύο βάσεων στην Έμπωνα και στο Γεννάδι για τη Νότια Ρόδο. Για να γίνουν αυτά όμως χρειάζεται προσωπικό . Προσδοκούμε προσλήψεις το νέο έτος ώστε να υλοποιήσουμε του στόχους μας», δήλωσε ο κ. Νίκος Παπαευσταθίου.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Διάσπαρτοι απινιδωτές παντού ανά την Ελλάδα (όνειρο απατηλό)


Σε επείγον περιστατικό ο πιστοποιημένος ανανήπτης επικοινωνεί με το 112 ή το 166
Δηλώνει το επείγον πρόβλημα και το κοντινότερο σημείο που υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής.
Βάση δεδομένων αναγνωρίζει άμεσα τον συγκεκριμένο απινιδωτή (βάση τοποθεσίας - θέση - κωδικό ξεκλειδώματος του κουτιού του απινιδωτή) και άμεσα δίνει τον κωδικό στον ανανήπτη ο οποίος δίνει και αυτός με την σειρά του τον προσωπικό του κωδικό που του έχει χορηγήσει όταν τον εκπαίδευσε το ΕΚΑΒ για να ξέρουν ποιος θα τον χρησιμοποιήσει.
(Ο κωδικός του ανανήπτη μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο του σε αριθμούς για να μπορεί να το θυμάται πάντα δηλαδή αντιστοιχία του γράμματος του στον αντίστοιχο αριθμό του στην αλφάβητο )