Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Υπέρταση, ψηλή πίεση και κίνδυνοι για την καρδιά


Ψηλή πίεση ή υπέρταση: Κίνδυνος για την καρδία, τον εγκέφαλο, τα μάτια, τις αρτηρίες και τους νεφρούς, που είναι δυνατόν ν' αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.Η αρτηριακή υπέρταση είναι πολύ συχνή πάθηση, η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται σωστά με τον κατάλληλο τρόπο στις περισσότερες περιπτώσεις.
Η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η στεφανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η νεφρική ανεπάρκεια.
Η ψηλή αρτηριακή πίεση υποχρεώνει την καρδία να εργάζεται περισσότερο για να μπορεί να στέλλει ένα ικανοποιητικό όγκο αίματος στο περιφερικό κυκλοφορικό σύστημα.
Όταν η πίεση παραμείνει ψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση, η καρδία μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις.
Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας της καρδίας είναι μια από τις συχνότερες επιπλοκές της αρτηριακής υπέρτασης.
Η υπερτροφία είναι επικίνδυνη, διότι το μέγεθος της κοιλίας αυξάνεται, οι μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, η καρδία δεν μπορεί πλέον να στέλλει κανονικά τον αναγκαίο όγκο αίματος με αποτέλεσμα την εγκατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας και κίνδυνο καρδιακού αγγειακού επεισοδίου.
Μια ανάλογη παθολογική κατάσταση παρατηρείται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει στένωση της αορτικής βαλβίδας της καρδίας.

Η επίδραση μιας αποτελεσματικής θεραπείας εναντίον της υπέρτασης πάνω στον καρδιακό κίνδυνο της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, ερευνήθηκε από γιατρούς της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου της Iowa. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας για την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων, (Heart Outcome Prevention Evaluation, HOPEμελετήθηκαν 9.500 ασθενείς για μια περίοδο 4,5 ετών.
Στους ασθενείς αυτούς δόθηκε, μετά από τυχαία κατανομή, εκτός από την κανονική τους θεραπεία για την υπέρταση ακόμη ένα φάρμακο, το rampiril. To αντιυπερτασικό αυτό φάρμακο ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης ΙΙ (ACE inhibitors).
Στους ασθενείς, που δεν έπαιρναν το ramipril δόθηκε εικονικό φάρμακο.
Η ύπαρξη ή όχι της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας της καρδίας, που αποτελεί μια επικίνδυνη επιπλοκή της ψηλής πίεσης, ανιχνευόταν με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήσαν πολύ ενδιαφέροντα:
  • Στους ασθενείς με υπέρταση το ramipril μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας της καρδίας.
     
  • Επίσης στους ασθενείς στους οποίους είχε ήδη αναπτυχθεί η υπερτροφία, το φάρμακο κατάφερε να τη μειώσει ουσιαστικά.
     
  • Να σημειωθεί ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα του φαρμάκου αυτού σημειώνονταν, ανεξάρτητα από το εάν η αρτηριακή πίεση του ασθενούς μειωνόταν ή όχι.
     
  • Η μείωση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας από το ramipril, σχετίσθηκε στην έρευνα με μειωμένο κίνδυνο θανάτου, με λιγότερα εμφράγματα του μυοκαρδίου και με λιγότερα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας.
Εμείς θα συγκρατήσουμε από την μεγάλη και καλά σχεδιασμένη αυτή έρευνα, ότι όλοι οι ασθενείς που πάσχουν με αρτηριακή υπέρταση πρέπει να ξέρουν ότι απειλούνται μεταξύ άλλων και από τον κίνδυνο της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας της καρδίας και, ότι φάρμακα όπως το rampiril μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους πάσχοντες.
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το υπερηχογράφημα της καρδίας μπορούν να βοηθούν στην ανίχνευση και στην παρακολούθηση της σοβαρής αυτής επιπλοκής.
Το φάρμακο ramipril, της κατηγορίας των αναστολέων του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης ΙΙ μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας της καρδίας και στους ασθενείς που έχουν ήδη την επιπλοκή αυτή, το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας την υπερτροφία του μυοκαρδίου. 
Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν εάν τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα φάρμακα της κατηγορίας των αναστολέων του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης ΙΙ.
Αναμφίβολα το μήνυμα είναι, ότι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα για την καταπολέμηση της ψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία πλήττει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία, η αντιμετώπισή της είναι ανεπαρκής και είναι σημαντική πηγή νοσηρότητας και θνησιμότητας.
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου