Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

7. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Επιμέλεια 
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Η διακομιδή αποτελεί το τρίτο στάδιο της ιατρικής υποστήριξης σε ένα μαζικό συμβάν

Διαλογή (Triage)
Αντιμετώπιση (επείγουσα φροντίδα)
Διακομιδή - Οριστική αντιμετώπιση

Η θεραπευτική αντιμετώπιση που θα χρειαστούν τα θύματα υπαγορεύει συγκεκριμένη στρατηγική στη διακομιδή των θυμάτων.

Σε μεγάλο βαθμό, η προτεραιότητα διακομιδής, ο τρόπος εκκένωσης, ο προορισμός και ο τρόπος μεταφοράς εξαρτώνται από την έγκαιρη εντολή του συντονιστικού κέντρου, βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται από κοινού μεταξύ του υπεύθυνου ασθενοφόρων ή άλλων ειδικών μέσων και των ιατρικών υπευθύνων (ομάδα Ιατρικής Ανταπόκρισης)

Ο γενικός συντονιστής και υπεύθυνος της ομάδας επείγουσας φροντίδας και του Σταθμού Διαλογής θα συμμετάσχουν επίσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη δομή λήψης αποφάσεων διασφαλίζει ότι η διακομιδή των ασθενών θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.


Παράγοντες εξασφάλισης αποτελεσματικής διαχείρισης των διακομιδών

- Επαρκής οργάνωση της μεταφοράς τόσο στη σκηνή διαλογής όσο και στην μεταφορά τους από αυτήν.
- Άριστη γνώση των διαθέσιμων υποδομών οριστικής αντιμετώπισης και μέσων εκκένωσης
- Δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά τις μεθόδους μεταφοράς και τη σειρά εκκένωσης
- Δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων

Σχετική εικόνα

Αλυσίδα Μεταφοράς

Αρχικά πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα ζητήματα Ασφάλειας και εξάλειψης πιθανών κινδύνων.
Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια προτιμόμενη οδός πρόσβασης άμεσα και σημείο φόρτωσης (Ασφαλής, με δυνατότητα συγκέντρωσης σε συγκεκριμένο σημείο, με όφελος την διαφύλαξη του διαθέσιμου έμψυχου και υλικοτεχνικού δυναμικού)

Σαφής οριοθέτηση των διαδρομών πρόσβασης με σταθερή είσοδο και έξοδο, με σταθερή κι απρόσκοπτη ροή, με συγκεκριμένο υπεύθυνο Ασφαλείας και κίνησης των ασθενοφόρων ο οποίος θα ενημερώνει το πλήρωμα για την κατάσταση του ασθενούς, που η διακομιδή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπάρχουν τρεις βασικές αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ασφαλή διακομιδή των θυμάτων
Α) Σειρά προτεραιότητας διακομιδής η οποία θα είναι συνήθως η ίδια με την προτεραιότητα μετά την διαλογή - επείγουσα φροντίδα
Β) Ιατρικές πράξεις που αποβλέπουν στην σταθεροποίηση του ασθενούς κατά την μεταφορά, οι οποίες πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην εξασφάλιση ασφαλούς διακομιδής
Γ) Εξασφάλιση νοσοκομείων υποδοχής, ειδικών υγειονομικών κέντρων (π.χ. κέντρο εγκαυμάτων)

Ο Ιατρικός Διοικητής συμβάντος πρέπει να καθορίσει πόσους ασθενείς, ανάλογα με το είδος τραυματισμού τους και την κατηγοριοποίησή τους μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από κάθε νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να αναθεωρείται σε τακτική βάση ανάλογα με την εξέλιξη της όλης διαδικασίας.

Μέσα μεταφοράς εκτός ασθενοφόρων
Πχ. ελικόπτερα ( Τα ελικόπτερα είναι τα πιο κατάλληλα όταν απαιτείται ταχεία μεταφορά, σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και συνθήκες της περιοχής).


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου