Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ


Ρόδος: Πανελλήνια πρωτιά στις γαλάζιες σημαίες


Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ροδιακή στις 10 Μαίου 2018,  Ο δήμος με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες στις παραλίες του, θα είναι φέτος ο δήμος της Ρόδου!
Βραβεύτηκαν 35 παραλίες του νησιού μας!!!!
Το δημοσίευμα συνεχίζει...
Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες το βράδυ, σε ειδική εκδήλωση και πρόκειται για σημαντική διάκριση, που προσθέτει ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα στο νησί μας.
Όπως ανακοινώθηκε, η Ρόδος πήρε φέτος 35 γαλάζιες σημαίες (τις περισσότερες από κάθε άλλο δήμο της χώρας), έναντι 25 που είχε πάρει το 2017, 28 το 2016 και 23 το 2015.
Στη Ρόδο, δηλαδή, οι βραβευμένες παραλίες θα είναι φέτος περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.
Ειδικότερα, οι 35 παραλίες, στις οποίες θα τοποθετηθούν οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής:

• Αμμούδες Φαληράκι/Alila Resort
• Αμμούδες-Φαληράκι/ Elycium Reosrt
• Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
• Ανατολικά Ενυδρείου
• Αφάντου 2/Irene Palace & Port Royal
• Βαγιές/Λαδικό
• Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
• Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
• Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
• Καβουράκια/Aldemar Amilia Mare & Paradise Village
• Καλλιθέα
• Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach

• Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
• Κολύμπια/Mythos Beach
• Κολύμπια/Μικρή Πόλη
• Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
• Λάρδος 3/Lindian Village
• Λαχανιά/Atrium Prestige
• Λη/My Pefkos
• Μαντώματα
• Μεγάλος Γιαλός
• Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
• Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
• Τραουνού
• Τριάντα Β/Sun Beach Resort
• Τριάντα/Electra Palace Resort
• Φαληράκι 1/Esperides
• Φαληράκι 2/Amada Colossos
• Φαληράκι 3/Esperos Palace
• Φαληράκι 4/Καλυψώ
• Φαληράκι 5/Blue Sea
• Φαληράκι 5/Epsilon
• Φαληράκι Α
• Φαληράκι-Καθαρά
• Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Rhodos RoyalΓια να απονεμηθεί όμως ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ σε κάποιον Δήμο θα πρέπει οι παραλίες του να πληρούν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ!!

Τα κριτήρια κατηγοριοποιούνται σε: 
  • υποχρεωτικά και
  • προαιρετικά 

Τα περισσότερα κριτήρια είναι υποχρεωτικά, γεγονός που σημαίνει ότι η ακτή οφείλει να συμμορφώνεται με αυτά προκειμένου να βραβευθεί με τη «Γαλάζια Σημαία». Τα προαιρετικά κριτήρια, είναι προτιμότερο να τηρούνται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

 Υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις μη συμμόρφωσης:
  1. Μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας: Αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρείται ένα κριτήριο, η μη τήρηση  του οποίου δεν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον. Όταν παρατηρείται ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση και μπορεί το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, η βράβευση δεν ανακαλείται και η μη συμμόρφωση καταχωρείται μόνο στο έντυπο επιθεώρησης. Εάν, ωστόσο, μια μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως, η ακτή λαμβάνει προθεσμία 10 ημερών για να συμμορφωθεί. Η σημαία υποστέλλεται μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το σύνολο των κριτηρίων του προγράμματος και ενημερώνεται η ιστοσελίδα του προγράμματος.
  2. Περιπτώσεις πολλαπλών μη συμμορφώσεων αφορούν τη μη συμμόρφωση με δύο έως τρία κριτήρια, αλλά με ήσσονος σημασίας επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση η ακτή έχει προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια, η σημαία υποστέλλεται μέχρις ότου όλα τα προβλήματα αποκατασταθούν και η ιστοσελίδα ενημερώνεται αναλόγως.
  3. Σημαντική μη συμμόρφωση καταγράφεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακτή δεν συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα κριτήρια, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον, καθώς και στη γενική άποψη της ακτής και ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα. Όταν καταγράφεται σημαντική μη συμμόρφωση, η σημαία υποστέλλεται αμέσως και για το υπόλοιπο της κολυμβητικής περιόδου. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται και στον πίνακα ανακοινώσεων κοινοποιείται σαφώς  η απόσυρση της βράβευσης.
Εμείς θα αναφερθούμε σε αυτά που έχουμε γνώση και μπορούμε να εκφράσουμε τεκμηριωμένη άποψη.

Σημαντικό κριτήριο για την απονομή ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ αποτελεί η δημόσια ασφάλεια.

Συγκεκριμένα...στη σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού όπου αναφέρονται τα κριτήρια, διαβάζουμε...

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (Κριτήρια 27-33)


Κριτήριο 27. Πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ελέγχου της δημόσιας ασφάλειας. Υποχρεωτικό κριτήριο


Ανάμεσα στα άλλα διαβάζουμε...

Ο φορέας διαχείρισης της ακτής οφείλει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ασφαλείας συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία.
 Μια ακτή βραβευμένη με "Γαλάζια Σημαία" με μεγάλο αριθμό επισκεπτών πρέπει να έχει επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών που θα τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία όπως προτείνεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ακτής και της χρήσης της. Ο αριθμός των ναυαγοσωστών πρέπει να προσαρμόζεται με τη μέγιστη χρήση, και συνιστάται να υπάρχει τουλάχιστον ένας ανά 200 μέτρα, για εκείνες τις ακτές που δεν έχουν προβεί σε μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας.

Οι ναυαγοσώστες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες εθνικές ή διεθνείς πιστοποιήσεις. 

Ο  δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
  • Κυκλικό σωσίβιο μικρό
  • Κυκλικό σωσίβιο μεγάλο 
  • Σφυρίχτρα
  • Σχοινί επιφάνειας 25 μέτρων
Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται τακτικά και να ακολουθεί τις εθνικές/διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Στις ακτές στις οποίες παρέχεται εξοπλισμός διάσωσης, θα πρέπει αυτός να τοποθετηθεί σε σημεία άμεσα εντοπίσιμα από το κοινό και να βρίσκεται τοποθετημένος σε τέτοιες θέσεις (περισσότερες της μίας εφόσον κριθεί απαραίτητο) που να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της ακτής. Στις ακτές που δεν είναι τοποθετημένοι ναυαγοσώστες και δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας, συνιστάται ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός να τοποθετείται ανά 100 μέτρα μετώπου βραβευμένης ακτής.
Ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν η μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας ορίζει διαφορετικά. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να πληροί τις εθνικές/διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Ο διαχειριστής της ακτής πρέπει να παρέχει οδηγίες για την ασφάλεια και πρέπει να τις αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και σε πρόσθετη(ες) κατάλληλη(ες) θέση(εις) στην ακτή.

Κριτήριο 28.Ο εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών πρέπει να είναι διαθέσιμος στην ακτή και η θέση του εύκολα εντοπίσιμη. Υποχρεωτικό κριτήριοΟι Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να παρέχονται, α) από τους ναυαγοσώστες, ή β) από Σταθμό Πρώτων Βοηθειών με εκπαιδευμένο προσωπικό, ή γ) από φορητό φαρμακείο που θα βρίσκεται σε κατάστημα ή άλλη εγκατάσταση της ακτής, ή δ) άμεσα στη διάθεση του κοινού στη παραλία.
Προτείνεται στις πολυσύχναστες ακτές όπου συχνάζουν οικογένειες να υπάρχουν Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών με άτομα τα οποία να έχουν απαραίτητα προσόντα και εκπαίδευση.

Κριτήριο 31. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία των λουομένων. Υποχρεωτικό κριτήριοΌπου αυτό είναι αναγκαίο, οφείλει να διατίθεται κατάλληλη ασφάλεια στην ακτή με τη μορφή εκπαιδευμένου προσωπικού που θα περιπολεί στο χώρο. Το προσωπικό αυτό οφείλει να είναι ένστολο και να παρουσιάζει σε κάθε ζήτηση την ταυτότητά του εκπαιδευμένου φύλακα.


Κριτήριο 33.Τουλάχιστον μια από τις ακτές της Δημοτικής Ενότητας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επικλινείς προσβάσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Υποχρεωτικό κριτήριο


Δηλαδή κάπως έτσι...
Φωτογραφία της Xenia Georgiadou.

Φωτογραφία της Xenia Georgiadou.

Φωτογραφία της Xenia Georgiadou.

Φωτογραφία της Xenia Georgiadou.

Φωτογραφία της Xenia Georgiadou.

SEATRAC ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ! εξασφάλιση σωστής παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και στα Άτομα με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ......πηγή

Έχει κάποιος δει κάτι τέτοιο στη Ρόδο;

Η ΡΟΔΟΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ.


ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική στις 16 Μαΐου 2018 για όλα φταίει το νέο Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε την ώρα που ο διαγωνισμός ήταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να είναι μέχρι αυτή την ώρα αβέβαιο αν από την 1η Ιουνίου, θα είναι στις θέσεις τους για την ασφάλεια των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες.
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα έφερε τα πάνω κάτω, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να μην είναι κανείς αρμόδιος σε θέση να γνωρίζει πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, κάτι που γεννά ανησυχίες για το αν η δημοτική αρχή θα εξασφαλίσει εγκαίρως ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Ρόδου.

Ο Δήμος δηλαδή αναγνωρίζει ότι δεν πληρεί τα κριτήρια για να είναι κάτοχος ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ!! 

Αλλά συνεχίζει να τις ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ!!

Και όπως όλοι γνωρίζουμε ο Δήμος δεν πληρούσε ποτέ όλα τα προηγούμενα χρόνια τα παραπάνω κριτήρια. Κι όμως ήταν κάτοχος ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ...

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

Πως αντέδρασαν όμως άλλοι Δήμοι της χώρας;

Σε δημοσίευμα του neakriti.gr  ανάμεσα στα παράπονα των Δήμων του νησιού για το νέο νόμο, διαβάζουμε και τις ενέργειες που έκαναν οι υπεύθυνοι:

Με δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι δεκάδες είναι τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, οι Δήμοι άρχισαν από πολύ νωρίς και παρά το υψηλό κόστος τις διαδικασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών τους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων κ. Γιάννη Μαράκη, «ο Δήμος προχώρησε έγκαιρα από τον Μάρτιο στις απαραίτητες ενέργειες και ενώ τον Απρίλιο ήμασταν έτοιμοι, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ο σχεδιασμός μας ανατράπηκε. Οι νέες απαιτήσεις έχουν ένα επιπλέον κόστος, το οποίο, μετά από δύο αναμορφώσεις του προϋπολογισμού μας, έφτασε στις 470.000 ευρώ»....

...Από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες βρίσκονται στις θέσεις τους σε όλες τις παραλίες του δήμου Χανίων. 
«Ο Δήμος Χανίων δεν μπορούσε να ρισκάρει, να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία, γιατί σε καμία περίπτωση μια ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπει σε καμία ζυγαριά με οποιοδήποτε κόστος», τόνισε ο κ. Μαράκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το σύνολο των Δήμων της χώρας έχει ζητήσει απόσυρση του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος.

Δήμος Αποκόρωνα


«Για “τρικλοποδιές” στους Δήμους από το υπουργείο» μίλησε ο δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος του θα καταβάλλει φέτος 102.000 ευρώ επιπλέον για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του. Από την 1η Ιουνίου, πάντως, έχουν τοποθετηθεί ναυαγοσώστες και στους δεκατέσσερις ναυαγοσωστικούς πύργους των παραλιών του Αποκόρωνα.

Ας πάμε να δούμε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Πλατανιά...

Σε απευθείας ανάθεση του έργου της ναυαγοσωστικής κάλυψης αναγκάστηκε να προχωρήσει η δημοτική Αρχή Πλατανιά, που δεν ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει την ασφάλεια των λουομένων. Η διαδικασία, που είχε εγκαίρως αρχίσει, τινάχτηκε στον αέρα με την έκδοση του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος στα τέλη Απριλίου. Ο πρώτος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και αυτές τις μέρες βρίσκεται στον “αέρα” ο δεύτερος. Δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών ολοκλήρωσής του, ο Δήμος διέθεσε επιπλέον το ποσό των 90 χιλιάδων ευρώ, κι έτσι καλύφθηκαν την 1η του μήνα οι δεκατέσσερις θέσεις των ναυαγοσωστών.

Στη Ζάκυνθο

Ο κ. Αντώνης Νικολουδάκης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού ανακοίνωσε πάντως την αναστολή εργασιών της Επιτροπής, μετά την απόσυρση των γαλάζιων σημαιών από ολόκληρο το νησί.

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο τέλος της περιόδου...

Στις 12 Ιουλίου 2018 στο aftodioikisi.gr διαβάζουμε την προκύρηξη του Δήμου Ροδίων για πρόσληψη 12 ναυαγοσωστών (02/07/2018)...ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ροδίων ζητάει π.χ για την παραλία ΕΛΛΗ!

Δύο (2) ναυαγοσώστες στις παραλίες ΕΛΛΗ, δεξιά και αριστερά!

Μα είμαστε σοβαροί;


Το νέο Προεδρικό 
Διάταγμα

Με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα, κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα 200 μ. εκατέρωθεν του βάθρου, ο υπόχρεος Δήμος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ναυαγοσώστες και υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν συντονιστή- επόπτη ναυαγοσωστών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΕΠΟΠΤΗ ΕΙΠΑΤΕ;

Με δεδομένη την ύπαρξη πολλών παραλιών ιδίως σε νησιωτικούς Δήμους από την εφαρμογή του άρθρ.7 του νέου Προεδρικού Διατάγματος 31/2018 προκύπτει μεγάλη δαπάνη που θα αφορά προμήθεια ή εκμίσθωση ταχύπλοων σκαφών, πρόσληψη χειριστών, πρόσληψη ναυαγοσωστών και μάλιστα περισσότερων, αφού αφενός μεν μικραίνει η απόσταση από 300 στα 200 μέτρα που θα επιτηρείται από τους ναυαγοσώστες, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και ο ορισμός της πολυσύχναστης παραλίας για την οποία ο Δήμος υπέχει την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης (300 λουόμενοι/Km ακτογραμμής αντί των 500 λουόμενων/km που ίσχυε).
Επιπλέον επεκτείνεται η διάρκεια του ναυαγοσωστικού έργου, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο (τετράμηνο αντί τρίμηνο) ενώ το ωράριο παραμένει από τις 10.30 έως τις 17.30.

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΕΙΠΑΤΕ;

Υπεύθυνος για το ναυαγοσωστικό έργο είναι ο Δήμος ή διαφορετικά θα πρέπει να αναθέσει την αρμοδιότητα σε νόμιμα αδειοδοτημένες σχολές ναυαγοσωστικής, λύση που όπως φαίνεται θα ακολουθήσει και ο Δήμος Ρόδου αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ναυαγοσώστες σε τοπικό επίπεδο οι οποίοι αφενός είναι λίγοι και αφετέρου προτιμούν να εργαστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες για όλη τη σεζόν, αντί να απασχοληθούν μόνο για τρεις μήνες (από φέτος τέσσερις).

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗ (ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)!!

Την ίδια στιγμή υπάρχουν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ελλείψεις σε ναυαγοσωστικά μέσα, π.χ. ναυαγοσωστικό σκάφος αλλά και τόσα άλλα.

Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες παραλίες του νησιού. Πρόσληψη μερικών ναυαγοσωστών για τα μάτια του κόσμου και όχι για την ασφάλειά του!!

Δεν λήφθηκε δηλαδή απολύτως κανένα μέτρο....


Τι επίλογος μπορεί να υπάρξει άραγε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα για το οποίο δεν ενδιαφέρεται
κανένας. Και όταν λέμε ΚΑΝΕΝΑΣ εννοούμε εκτός από το Δήμο και τους ΠΟΛΙΤΕΣ...

ΑΣ ΒΑΛΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ!

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου