Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Φωτογραφία του χρήστη Πολιτική Προστασία.

Το σχέδιο εκκένωσης (διάσωσης - διαφυγής) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να λάβουν χώρα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι η πυρκαγιά, ο σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κ.λπ. 

Στην κατάρτιση αυτού του σχεδίου, ανατίθεται ρόλοι και αρμοδιότητες στους εργαζομένους, ώστε την κρίσιμη ώρα ο καθένας να αναλάβει δράση χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, και αναπτύσσεται ο σχεδιασμός της εκκένωσης για τον κάθε χώρο ξεχωριστά. 


Οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου αποτυπώνονται στις κατόψεις των χώρων, ώστε ο προσανατολισμός και η εύρεση της συντομότερης εξόδου κινδύνου για εργαζομένους και εξωτερικούς επισκέπτες να γίνει χωρίς καθυστέρηση. 

Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. 

Τα σημεία συγκέντρωσης ή οι ασφαλείς χώροι καταφυγής και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν μετά το συμβάν, αποτελούν επίσης μέρος του Σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο ώστε σε περίπτωση καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν.

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η κατάρτιση του σχεδίου εκκένωσης προβλέπεται ως αρμοδιότητα του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού (Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Άρθρο 30). 


Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται μεταξύ άλλων η συμμόρφωση των σχεδίων εκκένωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 23601 “Safety identification – Escape and evacuation plan signs”, με βασικές οδηγίες αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε κτίρια και τη διαφυγή από αυτά.

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ1. Ενεργείς αμέσως και δεν υποθέτεις ότι πρόκειται για φάρσα ή κάποια δοκιμή του συστήματος συναγερμού, εκτός αν προηγουμένως έχεις ειδοποιηθεί για αυτό
2. Σβήνεις αν υπάρχει κάθε φλόγα ή εστία πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας σου
3. Εξέρχεσαι και ακολουθείς την όδευση διαφυγής που από πριν πρέπει να γνωρίζεις- εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία εκείνη τη χρονική στιγμή
4. Στην όδευση διαφυγής δεν τρέχεις, αλλά περπατάς σαν να βιάζεσαι να προλάβεις το λεωφορείο
5. Αν δεν είσαι στο γραφείο σου, φεύγεις προς την όδευση διαφυγής και δεν επιστρέφεις για να πάρεις αγαπημένα σου αντικείμενα ή να ειδοποιήσεις κάποιο συγγενικό ή φιλικό σου πρόσωπο
6. Κατά την έξοδο δεν φωνάζεις, δεν συνομιλείς έντονα, άλλα διατηρείς την ψυχραιμία σου και προσπαθείς να δίνεις στον διπλανό σου την εντύπωση ότι αισθάνεσαι ασφαλής
7. Δεν τρέχεις αντίθετα προς το πλήθος σε καμιά περίπτωση, ακόμα και αν φωνάξει κάποιος
8. Κατά την έξοδο, στην όδευση διαφυγής προσπαθείς να διευκολύνεις τους διασώστες ή την ομάδα πυρασφαλείας, δίνοντας τους προτεραιότητα
9. Αν κάποιος που προηγείται από εσένα πέσει ή πάθει οτιδήποτε, να τον βοηθήσεις και όχι να τον υπερπηδήσεις, γατί θα πέσεις εσύ ή επόμενος από εσένα
10. Μόλις βγεις σε ασφαλή χώρο, δηλαδή εκεί που σε έχουν οδηγήσει, φρόντισε να δώσεις τα στοιχεία σου σε κάποιον υπεύθυνο

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου