Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τη σπουδαιότητα του ρελέ διαφυγής

Οι μαθητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων της 1ης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενημερώνουν το κοινό για τη σπουδαιότητα του ρελέ διαφυγής

Τι είναι το ρελέ διαφυγής 


Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής ή αντιηλεκτροπληξιακό ή ηλεκτροστόπ ή RCD (Residual Current Device) ή FI-Schalter (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen), είναι μια διάταξη κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανοίγει τις επαφές της, όταν το ρεύμα διαρροής φθάνει ή ξεπερνάει μια προκαθορισμένη τιμή, υπόπροδιαγεγραμμένες συνθήκες (ΕΛΟΤ HD 384/2004, άρθρο531.2).

Δηλαδή, του ρεύματος που ρέει από μια ηλεκτρική εγκατάσταση προς τη γη (απευθείας ή µέσω ξένων αγώγιμων στοιχείων) χωρίς να υπάρχει σφάλμα μόνωσης.

Έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος προς γη, ναπροστατεύει:

Τον άνθρωπο (για ΙΔn < 30 mA) από την άμεσηαλλά και την έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από πυρκαγιά (για ΙΔn <300 mA), οφειλόμενη στη ροή ρευμάτων σφάλματος.Το ρεύμα διαρροής μπορεί να προκληθεί από ελαττωματικές μονώσειςηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε φθορές, υπερβολικές φορτίσεις ή λανθασμένο χειρισμό των συσκευών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο λειτουργεί σωστά η διάταξη διαφορικού ρεύματος και εποπτεύει την εγκατάσταση μας δεν διατρέχουμε κίνδυνο από επικίνδυνες διαρροές ρεύματος προς την γη.

Ο Δ.Δ.Ε. λειτουργεί μόνοόταν παρουσιάζονταισφάλματα ως προς γη.Δεν προσφέρει προστασίαόταν τα σφάλματα γίνονται μεταξύ των φάσεωνή μεταξύ των φάσεων καιτου ουδετέρου αγωγού.Και μην ξεχνάτεΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου