Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Ψηλή πίεση, στρες και ώρες εργασίας


Η πίεση αυξάνεται από τις πολλές ώρες εργασίας και αυτό έχει σχέση με το εργασιακό στρες.
Η ψηλή πίεση (υπέρταση) μπορεί να έχει σχέση με τις ώρες εργασίας σας; Οι παράγοντες σε σχέση με την εργασία οι οποίοι ευθύνονται για πρόκληση ψηλής πίεσης, έχουν γίνει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών κατά τα τελευταία χρόνια.
Η αύξηση της συχνότητας της νόσου και η σοβαρότητα των επιπλοκών που προκαλεί όπως η καρδιακή προσβολή, άλλες καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά επεισόδια, επιβάλλουν την αναγνώριση και την αντιμετώπιση όσο το δυνατό περισσότερων καταστάσεων που βρίσκονται στη γένεση του προβλήματος.
Το στρες, ιδιαίτερα το στρες λόγω επαγγελματικής απασχόλησης, είναι ένας δυνητικός παράγοντας πρόκλησης ψηλής πίεσης που έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Σε μια ενδιαφέρουσα εργασία από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας διερευνήθηκε ο ρόλος του αριθμού των ωρών εργασίας στη γένεση ψηλής πίεσης.
Στην έρευνα εξετάστηκαν δεδομένα από 24.305 εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονταν για περισσότερο από 11 ώρες κάθε εβδομάδα.
Το βασικό συμπέρασμα, που προέκυψε ήταν ότι όσο περισσότερο εργαζόταν ένα άτομο κάθε εβδομάδα, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος που είχε για να παρουσιάσει ψηλή πίεση.

Άτομα που εργάζονταν περισσότερες από 51 ώρες την εβδομάδα είχαν 29% περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ψηλή πίεση σε σύγκριση με άτομα που εργάζονταν 39 ώρες εβδομαδιαίως.
Σε σύγκριση με άτομα που εργάζονταν 39 ώρες εβδομαδιαίως, τα άτομα που εργάζονταν 40 ώρες είχαν 14% αύξηση των πιθανοτήτων τους για ψηλή πίεση. Η εργασία από 41 έως 50 ώρες εβδομαδιαίως συνοδευόταν, από 17% μεγαλύτερο κίνδυνο για ψηλή πίεση. Η αύξηση των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, συνοδευόταν και από παράλληλη αύξηση του κινδύνου προσβολής από ψηλή πίεση.
Επίσης ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν, ότι οι εργασίες οι οποίες ενεργοποιούσαν πνευματικά ή προκαλούσαν ενδιαφέρον στους εργαζόμενους, είχαν προστατευτική επίδραση κατά της ψηλής πίεσης.
Αντίθετα οι εργαζόμενοι, που εργάζονταν πολλές ώρες με τον ψηλότερο κίνδυνο για υπέρταση, ήταν οι υπάλληλοι και οι ανειδίκευτοι. Βασικά μεταξύ αυτών, που εργάζονταν τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως, εκείνοι που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από ψηλή πίεση, ήσαν αυτοί που είχαν το λιγότερο έλεγχο στην δουλειά τους.
Οι εργαζόμενοι σε υπαλληλικές θέσεις είχαν 23% περισσότερες πιθανότητες για ψηλή πίεση από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους ανειδίκευτους εργάτες, το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 50%.
Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι σημαντικά όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες και τους αρμόδιους για τη ρύθμιση των ωρών εργασίας. Οι επιπτώσεις των ωρών εργασίας στην υγεία, επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονομική ευρωστία των εταιρειών, το σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ασφάλισης υγείας και την κοινωνία γενικότερα. 
Παράλληλα οι γιατροί δεν πρέπει να ξεχνούν να εξετάζουν στους ασθενείς τους και τον παράγοντα ώρες και τύπος εργασίας, εκτός από τους κλασικούς παράγοντες πρόκλησης ψηλής πίεσης όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, ο διαβήτης και η καθιστική ζωή.
Μελετώντας τους εν λόγω παράγοντες και ενημερώνοντας πλήρως τους ασθενείς, είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται καλύτερη αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της υπέρτασης.
Ο περιορισμός των ωρών εργασίας όπως επίσης και η αύξηση της ικανοποίησης από την επαγγελματική απασχόληση, μπορεί να είναι αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της ψηλής πίεσης.  


ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου