Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για τροχαια ατυχηματα

Η επιτόπια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τον διασώστη ξεκινά με την άφιξη του στον τόπο του συμβάντος.
Πριν έρθει σε επαφή με τον τραυματία, ο διασώστης θα πρέπει να εκτιμήσει τον τόπο του συμβάντος:
1. Διαμορφώνοντας μια γενική εντύπωση για την περίσταση και την ασφάλεια του τόπου συμβάντος.
2. Αναζητώντας τα αίτια και τις συνέπειες του συμβάντος.
3. Παρατηρώντας τα μέλη της οικογένειας και τους παρευρισκόμενους.

Η γενική εικόνα του τόπου του συμβάντος δημιουργεί μια εντύπωση που επηρεάζει ολόκληρη την εκτίμηση. Συνεπώς η ορθή εκτίμηση του τόπου του συμβάντος έχει αποφασιστική σημασία.
Ο διασώστης μπορεί παρατηρώντας, ακούγοντας και ταξινομώντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού της κάκωσης, των τρεχουσών συνθηκών και του συνολικού βαθμού ασφάλειας, να συλλέξει έναν μεγάλο όγκο χρήσιμων στοιχείων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η κύρια μέριμνα κατά την προσέγγιση του τόπου του συμβάντος είναι η ασφάλεια όλου του προσωπικού επείγουσας απόκρισης. Δεν θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες διάσωσης από άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα στις απαιτούμενες τεχνικές.

Όταν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας τραυματιστούν τα ίδια, δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους υπόλοιπους τραυματίες και προστίθενται στον αριθμό των θυμάτων.
Η φροντίδα των τραυματιών μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί μέχρις ότου ο τόπος του συμβάντος καταστεί αρκετά ασφαλής για να εισέλθει το προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας χωρίς κίνδυνο.

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Η εκτίμηση των υφιστάμενων συνθηκών, ή αλλιώς της παρούσας κατάστασης ακολουθεί  την εκτίμηση της ασφάλειας, και περιλαμβάνει τα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο διασώστης αντιμετωπίζει τον τραυματία, ακθώς και ειδικά ζητήματα ωτου εκάστοτε συμβάντος που σχετίζονται άμεσα με τον τραυματία.

Μερικά από τα ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν ανάλογα με την περίσταση είναι:

Τι πραγματικά συνέβη στον τόπο του συμβάντος. Ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό;
Γιατί ζητήθηκε βοήθεια και από ποιον;
Ποιος ήταν ο μηχανισμός της κάκωσης (κινηματική) και ποιες δυνάμεις και ενέργειες ευθύνονται για τα τραύματα του θύματος; Η πλειονότητα των τραυμάτων μπορεί να προβλέφθεί με βάση την εξέταση και την κατανόηση της κινηματικής του συμβάντος.
Πόσα άτομα εμπλέκονται και ποιες είναι οι ηλικίες τους;
Χρειάζονται και άλλες μονάδες επείγουσας ιατρικής φροντίδας για την διαχείριση του τόπου του συμβάντος, την περίθαλψη των τραυματιών ή τη διακομιδή τους;
Χρειάζεται η συνδρομή επιπλέον προσωπικού ή μέσων (π.χ. των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της πυροσβεστικής ή της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας);
Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός απεγκλωβισμού ή διάσωσης;
Χρειάζεται γιατρός για να βοηθήσει στη διαλογή ή την επιτόπια ιατρική φροντίδα;
Μπορεί ένα πρόβλημα υγείας να είναι ο υποκείμενος παράγοντας που οδήγησε στον τραυματισμό (π.χ. μία σύγκρουση οχήματος που οφείλεται σε έμφραγμα μυοκαρδίου του οδηγού);

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ασφάλεια και την περίσταση παρουσιάζουν σημαντική αλληλοεπικάλυψη.
Πολλά ειδικά θέματα ασφάλειας αναδεικνύονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις ενέχουν σημαντικές απειλές κατά της ασφάλειας.

PHTLS

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου