Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ


ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Από τη θέση του Τηλεφωνητή:
1) Σωστή λήψη πληροφοριών σε ό,τι αφορά:
α. το τηλέφωνο – τόπο – όνομα – ηλικία
β. την κατάσταση του ασθενούς
2) Αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του ασθενούς.
3) Προσδιορισμός του προβλήματος, δηλ. της αιτίας κλήσης.
4) Εκτίμηση της βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς.
5) Ευγενική συμπεριφορά και κατανόηση προς τον καλούντα.
6) Ψυχραιμία απέναντι σε τυχόν εριστική συμπεριφορά.
7) Σε καμία περίπτωση άρνηση αποστολής ασθενοφόρου. Όταν θεωρείται άσκοπη η αποστολή του, αφού ληφθεί η κάρτα, ενημερώνεται ο γιατρός.
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, ενημερώνεται ο καλών για την καθυστέρηση, διαβεβαιώνοντάς τον ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια.
9) Σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά πρέπει να διέπεται από επαγγελματική συνέπεια και ευσυνειδησία.

Από τη θέση του Διαβιβαστή:
1) Ο διαβιβαστής αξιολογεί τις κάρτες που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και των μη επειγόντων.
2) Ζητά περαιτέρω πληροφορίες, όταν το κρίνει απαραίτητο.
3) Συνεργάζεται με τον γιατρό για τη διακίνηση των Κινητών Ιατρικών Μονάδων.
4) Ενημερώνει τον καλούντα όταν υπάρχει αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης.

Τηλεφωνητής και διαβιβαστής τέλος, οφείλουν να διερευνούν τα περιστατικά κατά το δυνατόν και αν μετά από αυτό εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, ζητείται η συνδρομή του γιατρού.


Από τη θέση του Γιατρού:
1) Ο γιατρός ενημερώνεται και επιλαμβάνεται εκείνων των περιστατικών τα οποία έχουν διερευνηθεί από τον τηλεφωνητή – διαβιβαστή και των οποίων η διαχείριση εξακολουθεί να παρουσιάζει πρόβλημα πέραν των αρμοδιοτήτων τους.
2) Παρέχει οδηγίες για πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά.
3) Συντονίζει τις διακομιδές ασθενών από την περιφέρεια.
4) Συντονίζει τις διακομιδές ασθενών από ένα νοσοκομείο σε άλλο για ειδικούς λόγους αντιμετώπισης.
5) Συντονίζει τι διακίνηση των Κ/Χ περιστατικών.
6) Διακινεί τα κρεβάτια Μ.Ε.Θ. – Μονάδων Εμφραγμάτων – Μονάδων Εγκαυμάτων – Μ.Ε.Λ.
7) Δέχεται – αξιολογεί και συντονίζει τις κλήσεις για αεροδιακομιδές ασθενών.
Ενημερώνεται για ομαδικά ατυχήματα ή μαζικές καταστροφές.
9) Ενημερώνεται για συμβάντα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο ή επίσημα πρόσωπα.
10) Ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα των νοσοκομείων εφημερίας και συντονίζει την καλύτερη λειτουργία τους με τη συνεργασία των διαβιβαστών.
11) Ενημερώνεται όταν υπάρχει δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των περιστατικών.
12) Τέλος, ενημερώνεται και μεριμνεί για την επίλυση κάθε προβλήματος που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου με τη συμμετοχή και συνεργασία όσων το στελεχώνουν.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η χρήση των πρωτοκόλλων θα βοηθήσει στη σωστή αξιολόγηση των περιστατικών με τις ερωτήσεις-κλειδιά, ώστε να υπάρχει η ενδεδειγμένη ανταπόκριση και η αναγκαία προτεραιότητα στην αποστολή ασθενοφόρου.
Θα συστηματοποιήσει τον τρόπο λήψης της κλήσης και θα μειώσει την πιθανότητα λάθους. Σε καμία περίπτωση όμως η χρήση των πρωτοκόλλων δεν αναιρεί την υποχρέωση του τηλεφωνητή-διαβιβαστή να διερευνήσει το κάθε περιστατικό καλύτερα με επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις, επιστρατεύοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και την επαγγελματική του ευσυνειδησία.
Σε κάθε αιτία κλήσης, έστω και αν δεν αναφέρεται στο πρωτόκολλο, καλό θα είναι, όταν αυτό είναι δυνατόν, να ερωτάται τουλάχιστον το πρόσφατο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και η κατάσταση της υγείας του πριν προκύψει το πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία κλήσης ασθενοφόρου. Αυτές οι δύο πληροφορίες μπορούν πολλές φορές από μόνες τους να καθοδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση για την εκτίμηση του περιστατικού.
Τα πρωτόκολλα λοιπόν έχουν σκοπό απλά να συστηματοποιήσουν τη δουλειά που ήδη γίνεται, να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική, διευκολύνοντας τον εργαζόμενο και εξυπηρετώντας καλύτερα τον ασθενή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σε κάθε περίπτωση που:
1) Ο ασθενής δεν αναπνέει:
εξαιρετικά επείγον
μέγιστη δυνατή ανταπόκριση
2) Ασθενής αναίσθητος και η αναπνοή δεν μπορεί να αξιολογηθεί από αυτόν που καλεί:
εξαιρετικά επείγον μέγιστη δυνατή ανταπόκριση
3) Αν το επίπεδο συνείδησης και η κατάσταση της αναπνοής είναι άγνωστα, τότε ακολουθούμε των πρωτόκολλο «Άγνωστο πρόβλημα».
Αν το πρόβλημα του ασθενούς γίνει προφανές με αυτό το πρωτόκολλο, τότε χρησιμοποιούμε το ειδικό για το πρόβλημα πρωτόκολλο .
4) Σε κάθε περίπτωση θα γίνονται ερωτήσεις-κλειδιά για να αξιολογήσουμε τη βαρύτητα του περιστατικού.
5) Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού δίνουμε την κατάλληλη κάρτα (χρωματικά) και ο διαβιβαστής δίνει τη σωστή προτεραιότητα δρομολογώντας το κατάλληλο ασθενοφόρο.
6) Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαχείριση του περιστατικού που δεν μπορεί να επιλύσει ο τηλεφωνητής ή ο διαβιβαστής, ενημερώνεται ο γιατρός.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ «ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» ή «ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Άγνωστες συνθήκες συνήθως έχουμε όταν οι πληροφορίες είναι από δεύτερο χέρι.

Ακόμα και αν αυτός που καλεί είναι σε απόσταση από το θύμα, μπορεί να δεί αν κινείται, αν μιλάει ή τη θέση του (όρθιο, καθιστό, ξαπλωμένο).

Μπορούν αν γίνουν κάποιες ερωτήσεις-κλειδιά, όπως:
- είναι ξύπνιος; Μιλάει;
- είναι όρθιος; Κάθεται;
- είναι ξαπλωμένος;
- κουνιέται;
- που είναι ακριβώς τώρα;
Φυσικά μπορούν να γίνουν κι άλλες ερωτήσεις κατά την κρίση του τηλεφωνητή και την ικανότητα ανταπόκρισης του συνομιλητή. Αυτή η διερεύνηση μπορεί να οδηγήσει στην υποψία ότι κινδυνεύει η ζωή του θύματος, όπως στην περίπτωση που υποψιάζεται κανείς ανώμαλη αναπνοή ή απώλεια συνείδησης.

Μπορεί επίσης να γίνει συσχετισμός θέση ατυχήματος – προβλήματος, π.χ.:
Τράπεζα – καρδιακή ανακοπή
Γκαράζ – ηλεκτροπληξία, δηλητηρίαση με CΟ2
Πάρκο – χρήση ουσιών
Εστιατόριο – πνιγμός με ξένο σώμα, ανακοπή
Δρόμος – παράσυρση πεζών, καρδιακή ανακοπή, επιληπτική κρίση
ή να γίνουν λογικοί συνειρμοί, όπως: ένας ξαπλωμένος ασθενής πιθανό να βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή, λιγότερο πιθανό όταν είναι καθισμένος. Ένας όρθιος ασθενής που αρνείται να καθίσει, πιθανή σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια κ.λ.π.
Αν τελικά παρ΄ όλα αυτά το πρόβλημα του ασθενούς δεν γίνει προφανές ώστε να χρησιμοποιηθεί το ειδικό γι΄ αυτό το πρόβλημα πρωτόκολλο, τότε στην αμφιβολία
Μέγιστη δυνατή ανταπόκριση.ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ - ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει και πως;
3. Έχει αλλάξει το χρώμα του
δέρματος;
4. Ποια είναι η θερμοκρασία του
δέρματος;
5. Έχει καρδιολογικό –
αναπνευστικό ιστορικό;
6. Έχει πονοκέφαλο - ναυτία –
έμετο;
7. Ιδρώνει;
8. Έχει κράμπες; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- χωρίς αισθήσεις και αναπνοή - Με αισθήσεις και καλή αναπνοή,
- αναπνευστική δυσχέρεια χωρίς σοβαρά συμπτώματα.
- μειωμένο επίπεδο συνείδησης
- αλλαγή στο χρώμα του δέρματος
- καρδιολογικό – αναπνευστικό
ιστορικό
- υπερθερμία

Χρήσιμες πληροφορίες:
1. Όταν ένας ασθενής αισθάνεται άσχημα σε θερμό περιβάλλον, δεν ευθύνεται κατ΄ ανάγκη το περιβάλλον, αλλά μπορεί αυτό να πυροδοτήσει άλλα ιατρικά προβλήματα, π.χ. καρδιολογικά, αναπνευστικά.
2. Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος είναι σημαντικό σύμπτωμα στην έκθεση σε θερμό περιβάλλον.
3. Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: ηλικιωμένοι – παιδιά – άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Θερμική εξάντληση (όχι απειλητική για τη ζωή) : Θερμοπληξία (μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή):
• Ωχρότητα – ιδρώτας - Ερυθρότητα - ξηροδερμία
• Πονοκέφαλος – ναυτία - Μυϊκή αδυναμία
• Έμετος – έντονη δίψα - Υπερθερμία
• Ταχυκαρδία - Έντονη ταχυκαρδία - Μειωμένο επίπεδο συνείδησης
Ε Γ Κ Α Υ Μ Α Τ Α
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει;
3. Από τι προκλήθηκε το
έγκαυμα;
4. Υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί;
5. Υπάρχει δυσκολία στην
αναπνοή;
6. Τι έκταση έχει το έγκαυμα;
7. Υπάρχει έγκαυμα στο
πρόσωπο; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Κανένα από τα προηγούμενα.
- απώλεια αναπνοής
- εγκαύματα προσώπου
- δυσκολία στην αναπνοή
- σοβαρός άλλος τραυματισμός
- έγκαυμα μεγάλης έκτασης

Χρήσιμες πληροφορίες:

1. Δεν βάζουμε τίποτα πάνω στο έγκαυμα, μόνο καθαρό πανί ή σεντόνι και νερό.
2. Εγκαύματα προσώπου
εισπνευστικό έγκαυμα αναπνευστική δυσχέρεια.
Αναπνευστική δυσχέρεια και χωρίς εγκαύματα προσώπου, λόγω εισπνοής καπνού.
Ζωτικής σημασίας η εκτίμηση, διότι αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου του εγκαυματία.
3. Δηλητηρίαση από CO.
4. Εγκαύματα από χημικές ουσίες (και οφθαλμού)
ξεπλένουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μειωθούν οι βλάβες.
5. Ουσίες σε σκόνη (π.χ. ασβέστης)
πρώτα απομακρύνονται και μετά ξεπλένουμε.
Ερωτήσεις – κλειδιά:
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει;
3. Είναι γνωστός σακχαρο-
διαβητικός ασθενής;
4. Κάνει χρήση ινσουλίνης;
5. Είναι αιφνίδια ή σταδιακή η
έναρξη των συμπτωμάτων;
6. Έχει εφίδρωση;
7. Έχει ταχυκαρδία;
8. Έχει πόνο στο στήθος; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - κανένα από τα προηγούμενα,
- απώλεια αναπνοής ασθενής σε εγρήγορση
- κωματώδης κατάσταση
- γνωστός διαβητικός ασθενής
- χρήση ινσουλίνης
- πόνος στο στήθος


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Υπογλυκαιμία
χρήση ινσουλίνης χωρίς προηγούμενη λήψη τροφής εφίδρωση – ταχυκαρδία - έμετος αιφνίδια κωματώδης κατάσταση

2. Υπεργλυκαιμία
σταδιακά εμφανίζεται αδυναμία, διαταραχές επιπέδου συνείδησης κωματώδης κατάσταση

3. Σε ασθενή που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να τεθεί η υποψία εμφράγματος, έστω και αν ο χαρακτηριστικός πόνος είναι απών.
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Λ Η Ξ Ι Α
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Είναι ακόμη σε επαφή με
το ρεύμα;
2. Επίπεδο συνείδησης;
3. Αναπνέει;
4. Υπάρχει τραυματισμός;
5. Υπάρχουν θερμικά
εγκαύματα;
6. Υπάρχει καρδιολογικό ή άλλο
ιστορικό; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Σε κάθε περίπτωση, έστω και αν δεν
- απώλεια αναπνοής συμβαίνει τίποτε απ΄ ό,τι καθιστά μιά
- σοβαρός τραυματισμός ηλεκτροπληξία επείγουσα, η αντα-
- εκτεταμένα εγκαύματα πόκριση πρέπει να είναι άμεση λόγω
- καρδιολογικό ιστορικό των καρδιολογικών προβλημάτων
που μπορούν να προκύψουν.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Σε κάθε ηλεκτροπληξία θεωρούμε πιθανή την αναπνοή μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο

2. Κάθε ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σε δεύτερο χρόνο, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

3. Όλα τα ηλεκτρικά εγκαύματα είναι πολύ χειρότερα από ότι φαίνονται. Δηλ., μικρής έκτασης έγκαυμα στην πύλη εισόδου του ηλεκτρικού ρεύματος με μεγάλη βλάβη των ιστών κάτω από την επιδερμίδα.

4. Πολλές φορές ο τραυματισμός του ασθενούς από πτώση μπορεί να είναι πιο σοβαρός από την ίδια την ηλεκτροπληξία.
Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει και πως;
3. Τρόπος πτώσης (από ψηλά,
στο έδαφος, σκάλες κ.λ.π.)
4. Έχει αιμορραγία εμφανή και
από που;
5. Πόνος στον αυχένα – Σ.Σ.;
6. Μούδιασμα άκρων;
7. Παράλυση άκρων;
8. Αιτία πτώσης (παθολογικά
αίτια, ατύχημα κ.λ.π.)
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια αισθήσεων - καλό επίπεδο συνείδησης-αναπνοής
- απώλεια αναπνοής - χωρίς αιμορραγία
- δυσχέρεια στην αναπνοή - χωρίς νευρολογικά σημεία
- αιμορραγία - χωρίς βαριά παθολογικά αίτια
- νευρολογικά σημεία
- άλλα σοβαρά παθολογικά
αίτιαΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Ο ασθενής δεν πρέπει να μετακινηθεί για να μην προκληθούν βλάβες στην Σ.Σ.
2. Ασθενής με κάκωση αυχένα – παράλυση άκρων
πιθανό shock
3. Υποθέτουμε πάντα εσωτερική αιμορραγία στις πτώσεις από ύψος
4. Αιμορραγία από την μύτη ή το αυτί
πιθανή σοβαρή ΚΕΚ.
5. Ακόμη και σε μη σοβαρές πτώσεις, πιθανώς να υπάρχουν σοβαρά παθολογικά αίτια που τις προκαλούν.
Σ Π Α Σ Μ Ο Ι
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει συνείδηση;
2. Αναπνέει;
3. Έχουν σταματήσει οι σπασμοί;
4. Υπάρχει ιστορικό;
5. Παίρνει φάρμακα;
6. Προηγήθηκε τραυματισμός;
7. Εγκυμοσύνη;
8. Έχει πυρετό; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- χωρίς συνείδηση - έχουν σταματήσει οι σπασμοί
- χωρίς αναπνοή - υπάρχει συνείδηση και καλή αναπνοή
- συνεχίζονται ή επαναλαμβάνο- - δεν υπάρχει τραυματισμός
νται οι σπασμοί - γνωστό ιστορικό
- προηγήθηκε τραυματισμός
- εγκυμοσύνη
- βρέφος - παιδί - πυρετός

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Δεν ακινητοποιούμε τον ασθενή που βρίσκεται σε κρίση
2. Απομακρύνουμε τα αντικείμενα που μπορούν να τον τραυματίσουν
3. Μετά την κρίση ο ασθενής δεν βρίσκεται σε εγρήγορση. Αυτό είναι φυσιολογικό για την εξέλιξη της κρίσης αν η αναπνοή του είναι ικανοποιητική

4. Λόγω της κρίσης μπορεί να προηγήθηκε άλλος σοβαρός τραυματισμός

5. Παιδιά κάτω των 6 ετών χωρίς ιστορικό, κάνουν συνήθως πυρετικούς σπασμούς
ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ – ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνοή;
3. Πόνος στο στήθος;
4. Υπάρχει τραυματισμός στην
κοιλιά;
5. Υπάρχει αιμορραγία;
6. Έχει τάση λιποθυμίας, κάνει
εμετό;
7. Χαρακτηριστικά του πόνου
(ένταση, έναρξη, διάρκεια);
8. Τα κόπρανα πως είναι;
9. Υπάρχει ιστορικό (καρδιολο-
γικό, έλκος);
10. Υπάρχει πρόσφατη εγχείρηση
στην κοιλιά;
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής
- τραυματισμός
- αιμορραγία
- έντονος πόνος με απότομη
εισβολή
- πόνος στο κατώτερο στήθος
(επιγαστρικός)
- καρδιολογικό ιστορικό

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Επιγαστρικός πόνος (κατώτερο στήθος) σε ασθενείς σε ηλικία εμφράγματος, θεωρείται καρδιολογικός πόνος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο (άνδρες > 40 ετών και γυναίκες > 45 ετών).
2. Κοιλιακός πόνος σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας (12-50 ετών) μπορεί να σημαίνει εξωμήτριος κύηση ή πόνος που σχετίζεται με την έμμηνο ρύση.
3. Η ένταση του πόνου δεν συσχετίζεται απαραίτητα με τη σοβαρότητα του προβλήματος.
4. Πιο συχνά ο πόνος στην κοιλιά σημαίνει: ● γαστρίτιδα, ● γαστρεντερίτιδα, ● έλκος στομάχου
5. Λιγότερο συχνά σημαίνει: ● σκωληκοειδίτιδα, ● κολικό εντέρου,
● εξωμήτριο κύηση, ● ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.
Α Λ Λ Ε Ρ Γ Ι Ε Σ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνοή;
3. Μπορεί να μιλάει;
4. Έχει δυσκολία στην αναπνοή;
5. Έχει δυσκολία στην κατάποση;
6. Έχει εξάνθημα ή κνησμό;
7. Πριν από πόση ώρα ξεκίνησαν
τα συμπτώματα;
8. Υπάρχει επιδείνωση;
9. Έχει ιστορικό αλλεργίας στην
ίδια ουσία; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης και - αναπνοή και κατάποση χωρίς
αναπνοής δυσκολία (έστω και αν εξάνθημα και
- μειωμένο επίπεδο συνείδησης κνησμός είναι παρόντα)
- δυσκολία στην αναπνοή - περισσότερο από 1 ώρα που
- δυσκολία στην κατάποση ξεκίνησαν τα συμπτώματα
- λιγότερο από 1 ώρα η έναρξη
των συμπτωμάτων
- επιδείνωση
- ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Σωστή αξιολόγηση γίνεται με τον καθορισμό του βαθμού δυσκολίας στην αναπνοή ή την κατάποση
2. Ιστορικό αλλεργίας στην ίδια ουσία με προηγούμενη επικίνδυνη κατάσταση
επείγον
3. Συμπτώματα που άρχισαν πάνω από 1 ώρα χωρίς επιδείνωση, σπάνια χειροτερεύουν ξαφνικά
4. Επιδείνωση
σοβαρό σημάδι επικινδυνότητας
5. Μόνο εξάνθημα – κνησμός χωρίς πρόβλημα στην αναπνοή ή την κατάποση, σπάνια θα τα αναπτύξει αργότερα
6. Αλλεργικό shock
παρουσιάζεται συνήθως σαν αιτία κλήσης με ένα κύριο σύμπτωμα, όπως «δυσκολία στην αναπνοή» και όχι σαν αλλεργική αντίδραση.
Κ Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει;
3. Μηχανισμός κάκωσης;
4. Περιοχή σώματος;
5. Υπάρχει ανοιχτό τραύμα;
6. Υπάρχει αιμορραγία;
7. Πόνος στον αυχένα – Σ.Σ.;
8. Μουδιάζουν τα άκρα;
9. Υπάρχει αλλαγή στο χρώμα
του δέρματος περιφερικότερα
του κατάγματος; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - κάταγμα κλειστό χωρίς επιπλοκές ή
- απώλεια αναπνοής επικίνδυνα χαρακτηριστικά
- επικίνδυνη περιοχή σώματος
- ανοιχτό κάταγμα
- αιμορραγία
- κάκωση Σ.Σ. - νευρολογικά
σημεία
- αλλαγή στο χρώμα του
δέρματος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πιο σοβαρά θεωρούνται τα:
1. Ανοιχτά κατάγματα
2. Κατάγματα λεκάνης (λόγω σοβαρής αιμορραγίας)
3. Κατάγματα ισχύου (λόγω μεγάλης απώλειας αίματος)
4. Κατάγματα προσώπου (μπορούν αν επηρεάσουν τον αεραγωγό)
5. Κατάγματα άκρων (όταν τραυματίζουν αγγεία και υπάρχει αλλαγή στο χρώμα του δέρματος μετά το κάταγμα)
6. Κατάγματα Σ.Σ. – άκρων με απώλεια κινητικότητας – αισθητικότητας
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΔΥΣΠΝΟΙΑ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει; Πως;
3. Υπάρχει δύσπνοια - κυάνωση;
4. Υπάρχει τραυματισμός στο στήθος; Αλλού;
5. Πονάει στο στήθος;
6. Είναι ασθματικός;
7. Υπάρχει γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα;
8. Υπάρχει ξένο σώμα;
9. Ασθενής μεγαλύτερος των 50 ετών;
10. Υπάρχει δυσκολία στην ομιλία –
κατάποση; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια αισθήσεων - κανένα από τα προηγούμενα
- κατάργηση αναπνοής
- κυάνωση
- τραύμα
- πόνος στο στήθος
- γνωστό καρδιολογικό
πρόβλημα
- ξένο σώμα
- ηλικία > 50 ετών
- δυσκολία στην ομιλία –
κατάποση
- άσθμα
- ιστορικό αλλεργίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Κάθε δυσκολία στην αναπνοή θεωρείται σοβαρό πρόβλημα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο
2. Παιδιά και ηλικιωμένοι είναι οι πιο επικίνδυνοι ασθενείς
3. Μια κρίση αναπνευστικής δυσχέρειας να μην αποδίδεται σε υστερία αν δεν διερευνηθούν άλλες πιθανές αιτίες
Σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν:
1) Καρδιοπάθεια 4) Πνιγμονή από εισρόφηση ξένου σώματος 7) Αλλεργική αντίδραση
2) Πνευμονοπάθεια 5) Άσθμα Επιγλωττίτιδα (παιδιατρικό)
3) Πνευμονική εμβολή 6) Λαρυγγίτιδα (παιδιατρικό) 9) Τραύμα
ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ – ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει;
3. Υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή;
4. Υπάρχει τραύμα;
5. Που ακριβώς πονάει;
6. Έχει καρδιολογικό ιστορικό; Άλλο;
7. Έχει ναυτία, έμετο, εφίδρωση, λιποθυμία;
8. Έχει πυρετό - βήχα;
9. Είναι άνω των 35 ετών, άνδρας; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια αισθήσεων - κανένα από τα προηγούμενα
- κατάργηση αναπνοής - ηλικία μικρότερη των 35 ετών
- τραύμα
- υποψία Ο.Ε.Μ.
- αναπνευστική δυσχέρεια
- βεβαρημένο καρδιολογικό ή άλλο ιατρικό ιστορικό

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πιθανές περιπτώσεις:
1. Ο.Ε.Μ. (αν υπάρχουν χαρακτηριστικά οξέως εμφράγματος)
2. Ρήξη ανευρύσματος θωρακικής αορτής (π.χ. σε υπερτασικό ασθενή)
3. Πνευμοθώρακας (π.χ. από τραύμα ή γνωστό ιστορικό αυτόματου πνευμοθώρακα)
4. Περικαρδίτιδα
5. Πνευμονική εμβολή (π.χ. πρόσφατο ορθοπεδικό χειρουργικό πρόβλημα – κάταγμα)
6. Οισοφαγίτιδα
7. Πνευμονία
ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ – Ο.Ε.Μ.
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις; Μιλάει;
2. Αναπνέει;
3. Έχει δύσπνοια;
4. Υπάρχει γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα;
5. Υπάρχει ωχρότητα – εφίδρωση;
6. Έχει ναυτία – έμετο;
7. Ηλικία – Φύλο;
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πόνου;
9. Πήρε υπογλώσσιο – πέρασε ο πόνος; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια αισθήσεων - φυσιολογική αναπνοή
- κατάργηση αναπνοής - ηλικία < 35 ετών
- δύσπνοια
- ωχρότητα-εφίδρωση-
έμετος
- πόνος χαρακτηριστικός
Ο.Ε.Μ.
- άνδρας > 35 ετών
- γνωστό καρδιολογικό
πρόβλημα
- έδρασε το υπογλώσσιο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χαρακτηριστικά Ο.Ε.Μ. (ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ):
1. Πόνος στο στήθος με επέκταση στον τράχηλο, το σαγόνι, τον αριστερό ώμο ή αριστερό βραχίονα, πόνος στο επιγάστριο.
2. Δυσκολία στην αναπνοή
3. Άφθονος ιδρώτας
4. Ναυτία και / ή έμετος
5. Ψυχρό – ωχρό και υγρό δέρμα, πιθανόν να συνυπάρχει κυάνωση
6. Αδυναμία
7. Έντονη ανησυχία
Α Ν Α Κ Ο Π Η
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει συνείδηση;
2. Έχει αναπνοή;
3. Τι συνέβη;
4. Πνίγηκε από κάτι πρώτα;
5. Έχει ιατρικό ιστορικό; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- εξαιρετικά επείγον εφόσον
υποθέτουμε απώλεια καρδιακής
και αναπνευστικής λειτουργίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ανακοπή είναι το σταμάτημα της αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας ή και των δύο λειτουργιών.

1. Κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανακοπή (χωρίς καρδιολογικό ιστορικό) έχει απόφραξη των ανωτέρων αεραγωγών από ξένο σώμα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

2. Κάθε αναίσθητο άτομο που δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν αναπνέει, θεωρούμε ότι βρίσκεται σε ανακοπή μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

3. Η αγωνιώδης αναπνοή (ρόγχος) είναι σημάδι αρχόμενης καρδιακής ανακοπής.

Κύρια αίτια ανακοπής:

Αναπνευστική ανακοπή: Ενήλικες: πνιγμός – Α.Ε.Ε. – απόφραξη αεραγωγών, Ο.Ε.Μ. – Κ.Ε.Κ.
Παιδιά: κακώσεις – ξένο σώμα – επιγλωττίτιδα – λαρυγγίτιδα
Καρδιακή ανακοπή: Μη καρδιολογικά αίτια: ασφυξία–απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών, βαρύ αιμορραγικό shock
Καρδιολογικά αίτια: στεφανιαία νόσος (95%) – μυοκαρδίτιδα – ενδοκαρδίτιδα
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙΑ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει;
3. Τι συνέβη; Τι έκανε όταν συνέβη;
4. Έχει μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή;
5. Ο ασθενής είναι όρθιος;
6. Κάνει προσπάθεια να αποβάλλει το ξένο
σώμα;
7. Ο ασθενής είναι ξαπλωμένος;
8. Έχει άλλα προβλήματα υγείας; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- εξαιρετικά επείγον
Η ολική απόφραξη θα οδη-
γήσει σε απώλεια αισθήσεων
και καρδιοαναπνευστική
ανακοπήΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η αιφνίδια απόφραξη στους ενήλικες (ολική ή μερική) μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του φαγητού ή αμέσως μετά (η εικόνα είναι χαρακτηριστική: ο ασθενής πιάνει το λαιμό του, δεν μπορεί να μιλήσει ή να βήξει και προσπαθεί εναγωνίως να αναπνεύσει). Μπορεί επίσης να συμβεί σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις των ενηλίκων, π.χ. ΑΕΕ.

2. Στα παιδιά η απόφραξη από ξένο σώμα είναι σοβαρό και συνήθες πρόβλημα και αποτελεί την κυριότερη αιτία καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Μπορεί να είναι ολική ή μερική απόφραξη.

3. Στο παιδί πρέπει να ξεχωρίσουμε την απόφραξη από ξένο σώμα, η οποία είναι αιφνίδια σε παιδί υγιές, από την απόφραξη λόγω λοίμωξης, η οποία εμφανίζεται συνήθως βαθμιαία σε ένα παιδί που έχει πυρετό, βήχα ή δυσχερή αναπνοή και παρουσιάζει οξεία λαρυγγίτιδα ή επιγλωττίτιδα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει και πως;
3. Έμετοι, πόνος στο στήθος,
άλλο;
4. Ιστορικό (ψυχιατρικό, απόπειρες)
5. Λήψη φαρμάκων;
6. Ιστορικό χρήσης αλκοόλ –
ναρκωτικών ουσιών;
7. Τι πήρε ο ασθενής, σε τι
ποσότητα;
8. Χρόνος από τη λήψη; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής
- μειωμένο επίπεδο συνείδησης
- διαταραχές στην αναπνοή
- συνδυασμός φαρμάκων-αλκοόλ
- λήψη μεγάλης ποσότητας
- πόνος στο στήθοςΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Κάθε φάρμακο σε μεγάλη ποσότητα είναι τοξικό.
2. Φάρμακα καθημερινής χρήσης που θεωρούμε «αθώα» μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε μεγάλη ποσότητα (π.χ. Depon (παρακεταμόλη)
ηπατική βλάβη).
3. Πολλά ψυχοφάρμακα, π.χ. αντικαταθλιπτικά, σε μεγάλη ποσότητα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες.
4. Δεν πρέπει να προκληθεί εμετός αν ο ασθενής δεν έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον ή αν η ουσία που έλαβε είναι διαβρωτική.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΑΥΧΕΝΑ (ΑΜΣΣ) – ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Σ.Σ.)
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει και πως;
3. Πως έγινε ο τραυματισμός;
4. Αιμορραγεί από ανοιχτά τραύ-
ματα, από τη μύτη, τα αυτιά;
5. Πονάει στον αυχένα – Σ.Σ.;
6. Έχει πονοκέφαλο-ζάλη-έμετο;
7. Υπάρχει αισθητικότητα στα
άκρα;
8. Υπάρχει κινητικότητα στα
άκρα;
9. Μουδιάζουν τα άκρα; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής
- δυσκολία στην αναπνοή
- αιμορραγία
- διαταραχές κινητικότητας-
αισθητικότητας
- ζάλη – έμετος – κεφαλαλγία
- παράλυση άκρων


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εγκεφαλική βλάβη από μόνη της μπορεί να διαταράξει την αναπνοή
2. Όταν η εγκεφαλική βλάβη συνδυάζεται με κάκωση της Σ.Σ., η αναπνευστική λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί επικίνδυνα.
3. Σοβαρά συμπτώματα σε κάκωση κεφαλής χωρίς εμφανή αιμορραγία
πιθανό ενδοκρανιακό αιμάτωμα.
4. Η κάκωση ΑΜΣΣ - έμμεση κάκωση του νωτιαίου μυελού - εκτός από απώλεια αισθητικότητας και παράλυση, προκαλεί:
α) Εξασθένηση της αναπνοής από παράλυση των μυών του θωρακικού τοιχώματος μαζί με τους μύες της κοιλιάς, των άνω και κάτω άκρων,
β) Νευρογενή καταπληξία (shock) λόγω παράλυσης των νεύρων τα οποία ρυθμίζουν το εύρος των αιμοφόρων αγγείων, δηλ. τα αγγεία διευρύνονται και μειώνεται η πίεση του αίματος.


Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Γ Ι Α
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει αισθήσεις;
2. Αναπνέει;
3. Από πότε άρχισε ο πονοκέφαλος;
4. Πως άρχισε (αιφνίδια ή σταδιακή
έναρξη);
5. Έχει διαταραχές στην ομιλία;
6. Έχει διαταραχές στην κινητικότητα;
7. Έχει γρήγορη επιδείνωση;
8. Υπάρχει ιστορικό υπέρτασης;
9. Προηγήθηκε τραυματισμός;
10. Υπάρχει ιστορικό πονοκεφάλων; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής - ιστορικό πονοκεφάλων
- αιφνίδια έναρξη
- ραγδαία επιδείνωση
- διαταραχές στην ομιλία και
την κινητικότητα
- σοβαρό ιστορικό υπέρτασηςΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Περιπτώσεις επικίνδυνων για τη ζωή πονοκεφάλων:
1. Αιφνίδιος ή σοβαρός πονοκέφαλος με γρήγορη απώλεια συνείδησης
πιθανή ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.
2. Ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου
πιθανή σε νεαρά άτομα λόγω προβλήματος από την γέννηση.
3. Πονοκέφαλος μετά από τραυματισμό κεφαλής, έστω και μετά από παρέλευση ωρών, μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη ενδοεγκεφαλικού αιματώματος.
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (Α.Ε.Ε.)
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει συνείδηση;
2. Αναπνέει;
3. Έχει δυσκολία στην αναπνοή;
4. Έχει πονοκέφαλο;
5. Έχει δυσκολία στην ομιλία, την
κατάποση;
6. Έχει προβλήματα στην όραση;
7. Παρουσιάζει παράλυση άκρων;
8. Έχει απώλεια της έκφρασης ή
κατάργησης της κίνησης του
προσώπου;
9. Κάνει - έκανε σπασμούς;
10. Υπάρχει ιατρικό ιστορικό; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - ασθενής σε εγρήγορση χωρίς σοβαρή
- απώλεια αναπνοής συμπτωματολογία
- διαταραχές συνείδησης - σταθερός, χωρίς επιδείνωση
- δυσκολία στην αναπνοή,
κατάποση, ομιλία
- παράλυση – σπασμοί
- ισχυρός πονοκέφαλος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α.Ε.Ε. σημαίνει διακοπή της αιματικής ροής στον εγκέφαλο που διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκαλέσει βλάβες. Τρείς είναι οι αιτίες που προκαλούν Α.Ε.Ε.:
1. Θρόμβωση: Θρόμβος (πήγμα) αίματος μέσα στις εγκεφαλικές αρτηρίες (αρτηριοσκλήρυνση)
2. Ρήξη αρτηρίας, δηλ. αιμορραγία από ρήξη ανευρύσματος ή υπερβολική εσωτερική πίεση (υπέρταση)
3. Εμβολή εγκεφάλου: Έμβολο είναι ένας θρόμβος που σχηματίζεται σε άλλο σημείο του σώματος και μεταφέρεται στον εγκέφαλο κλείνοντας ένα αγγείο (βαλβιδοπάθειες, κολπική μαρμαρυγή).
Τα συμπτώματα στις τρείς περιπτώσεις είναι διαφορετικά:
Α. Θρόμβωση: συνήθως προκαλεί απώλεια συγκεκριμένων λειτουργιών χωρίς πόνο ή σπασμούς
Β. Ρήξη αρτηρίας: συνήθως προκαλεί απότομο και σοβαρό πονοκέφαλο και γρήγορη απώλεια συνείδησης
Γ. Εγκεφαλική εμβολή: μπορεί να προκαλέσει ξαφνικούς σπασμούς, παράλυση ή απώλεια συνείδησης.
Π Ν Ι Γ Μ Ο Σ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει και πως;
3. Υπάρχει τραυματισμός;
4. Βρίσκεται μέσα ή έξω από το
νερό;
5. Που συνέβη και τι;
6. Χρόνος παραμονής στο νερό;
7. Ιατρικό ιστορικό ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής - σε καλή κατάσταση
- δυσκολία στην αναπνοή
- επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό
(καρδ. πρόβλημα, Α.Ε.Ε., σακ-
χαρώδης διαβήτης, επιληψία)
- σοβαρός τραυματισμός

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Πολλές φορές στα θύματα πνιγμού έχει προηγηθεί άλλο σοβαρό συμβάν, όπως τραυματισμός, καρδιακή ανακοπή, επιληπτική κρίση.
2. Μετά από παρατεταμένη παραμονή στο κρύο νερό, το θύμα βρίσκεται σε υποθερμία. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο μετά την επαναθέρμανση μπορούμε να αποφανθούμε για την κατάσταση του ασθενούς.
3. Ακόμα και αν ο ασθενής είναι σε καλή κατάσταση, το θύμα του παρ΄ ολίγον πνιγμού μεταφέρεται στο νοσοκομείο για έλεγχο και παρακολούθηση.

ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει και πως;
3. Ο ασθενής είναι γνωστός
χρήστης ναρκωτικών ουσιών
(αλκοολικός);
4. Έχει βίαιη συμπεριφορά;
5. Υπάρχει ιστορικό καρδιολογικό
ή άλλη επικίνδυνη παθολογική
κατάσταση; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής
- παρατεταμένες άπνοιες
- μειωμένο επίπεδο συνείδησης –
έμετος
- σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα
- άλλο πρόβλημα υγείας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών συνήθως κάνει χρήση οπιούχων (ηρωίνη, μορφίνη) ή κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού συστήματος (βαρβιτουρικά, άλλα ηρεμιστικά).
Χαρακτηριστικό της χρήσης οπιούχων: συνεσταλμένες κόρες ματιών (μύση)
Χαρακτηριστικό της χρήσης βαρβιτουρικών: διασταλμένες κόρες ματιών (μυδρίαση)
2. Ο ασθενής σε κατάσταση μέθης κινδυνεύει από εισρόφηση.
3. Ο αλκοολικός ασθενής κινδυνεύει από υπόταση – εισρόφηση – αιματέμεση (κίρρωση ήπατος – κιρσοί οισοφάγου).
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ – ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (shock)
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Έχει συνείδηση;
2. Αναπνέει και πως;
3. Αιμορραγεί;
4. Πόσο αιμορραγεί;
5. Είναι ωχρός (σταχτύς) – με
κρύο και υγρό δέρμα;
6. Είναι ανήσυχος;
7. Έχει αίσθημα έλλειψης αέρα;
8. Υπάρχει σοβαρό ιατρικό ιστορικό; ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης-αναπνοής - κανένα από τα προηγούμενα
- μείωση επιπέδου συνείδησης - μικρή απώλεια αίματος, ελεγ-
- μεγάλη αιμορραγία χόμενη αιμορραγία
- ωχρότητα – κρύο & υγρό δέρμα
- αίσθημα έλλειψης αέρα-ανησυχία
- συνυπάρχον σοβαρό ιατρικό
ιστορικό

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η καταπληξία (shock) είναι μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για να είναι αναστρέψιμη.
• Συνοδεύει πολλές και διαφορετικές επείγουσες καταστάσεις, είναι διαφορετικών τύπων με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα
μη ικανοποιητική αιμάτωση των οργάνων.
• Η σοβαρή αιμορραγία μπορεί να προκαλέσει αιμορραγική καταπληξία λόγω μεγάλης απώλειας αίματος (υποογκαιμικό shock). Είναι συνήθως αποτέλεσμα σοβαρών κακώσεων εσωτερικών ή εξωτερικών ή άλλων αιμορραγικών παθολογικών καταστάσεων.
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ο
Ερωτήσεις – κλειδιά:
1. Επίπεδο συνείδησης;
2. Αναπνέει και πως;
3. Αιμορραγεί και πόσο;
4. Τραύμα στο κεφάλι;
5. Αιμορραγία από μύτη, αυτιά;
6. Αισθάνεται τα άκρα, έχουν
μουδιάσει, έχουν παραλύσει;
7. Άλλα τραύματα, θώρακας,
κοιλιά;
8. Ανοιχτές ορθοπεδικές κακώσεις
που αιμορραγούν;
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
- απώλεια συνείδησης - Κανένα από τα προηγούμενα
- απώλεια αναπνοής
- δυσκολία στην αναπνοή
- βαριά Κ.Ε.Κ.
- μεγάλη αιμορραγία
- νευρολογικά σημεία
- ανοιχτά κατάγματα που
αιμορραγούν

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πολυτραυματίας:
• Οι τραυματικές κακώσεις είναι η τέταρτη αιτία θανάτου μετά από τις κακοήθειες, καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια, κυρίως στις ηλικίες κάτω των 35 ετών.
• 50% των ασθενών πεθαίνει την πρώτη μισή ώρα από βαριές νευρολογικές βλάβες ή αιμορραγίες. 30% στις επόμενες 1-2 ώρες λόγω μεγάλης απώλειας αίματος ή βλάβες (όπως πνευμοθώρακας). Το υπόλοιπο ποσοστό θανάτων συμβαίνει αργότερα και οφείλεται σε σήψη και ανεπάρκεια πολλών οργάνων.
• Όλα τα προηγούμενα στοιχεία δείχνουν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολυτραυματία εξαρτάται από την κατάλληλη αντιμετώπιση (προνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά) στις σωστές προθεσμίες (σωστό χρόνο).
Στον πολυτραυματία αξιολογούμε κατά σειρά:
1) Αεραγωγό – αναπνοή 4) Θωρακικές κακώσεις
2) Αιμορραγία 5) Κοιλιακές κακώσεις
3) Κ.Ε.Κ. – αυχένα – Σ.Σ. 6) Ορθοπεδικές κακώσεις
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ:

Κάθε αιτία κλήσης που προσδιορίζεται σαν απώλεια συνείδησης είναι σχεδόν πάντα μια επείγουσα κατάσταση, ειδικά όταν η αναπνοή δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Η απώλεια συνείδησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
Καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, άλλης νόσου ή τραυματισμού, συναισθηματικής διαταραχής (κοινή λιποθυμία), νευρολογικών προβλημάτων, λήψης ουσιών, περιβαλλοντικών παραγόντων.
Κατά συνέπεια, για να αξιολογήσουμε τη βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς, πρέπει να προσδιορίσουμε την αιτία της απώλειας συνείδησης και να ξεχωρίσουμε τις σοβαρές παθολογικές καταστάσεις από την απλή λιποθυμία λόγω συναισθηματικής φόρτισης. Αυτό πολλές φορές δεν είναι εφικτό, γι΄ αυτό κάθε απώλεια συνείδησης όταν δεν μπορεί να αξιολογηθεί η αναπνοή
ΕΠΕΙΓΟΝ.
Αιτίες απώλειας συνείδησης:

ΝΟΣΟΙ: ΑΙΤΙΑ:
Διαβητικό κώμα
υπεργλυκαιμία
Υπογλυκαιμικό κώμα
υπογλυκαιμία
Έμφραγμα μυοκαρδίου
βλάβη μυοκαρδίου
Εγκεφαλικό επεισόδιο
εγκεφαλική βλάβη

Τραυματισμοί:
Αιμορραγικό shock
αιμορραγία
Αναπνευστική ανεπάρκεια
ανεπαρκής πρόσληψη Ο2
Εγκεφαλική διάσειση,
θλάση ή αιμάτωμα }
κλειστή κάκωση κεφαλής


Συναισθηματικές καταστάσεις:

Ψυχογενές shock
συναισθηματική αντίδραση

Νευρολογικά προβλήματα - Αιτία:

Επιληψία
κάκωση κεφαλής, γευστική προδιάθεση, ασθένεια

Λήψη ουσιών:

Αλκοόλ
υπερβολική λήψη – εγκεφαλική καταστολή
Φάρμακα
υπερβολική λήψη – εγκεφαλική καταστολή
Φυτικά δηλητήρια
επαφή, λήψη – τοξική εγκεφαλική δράση
Ζωικά δηλητήρια
επαφή, λήψη – τοξική εγκεφαλική δράση

Περιβαλλοντικοί παράγοντες:

Θερμοπληξία
ζέστη – αδυναμία εφίδρωσης – εγκεφαλική βλάβη
Αναφυλαξία
αλλεργία ή αντίδραση
Ηλεκτροπληξία
διαταραχές καρδιακών ρυθμών
Υποθερμία
μείωση εγκεφαλικής λειτουργίας – αρρυθμίες
Πνιγμός
εγκεφαλική βλάβη
Εμβολή με αέρα
απόφραξη στην αρτηριακή ροή λόγω φυσαλίδων αέρα
Νόσος δυτών
απόφραξη αρτηριακής ροής λόγω φυσαλίδων αζώτου

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ:

Συνήθη αίτια διακοπής της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (ανακοπής) στα παιδιά είναι η διακοπή πρώτα της αναπνευστικής λειτουργίας. Σπάνια και μόνο σε έδαφος συγγενούς καρδιοπάθειας γνωστής από τη γέννηση, η ανακοπή είναι αποτέλεσμα διακοπής πρώτα της καρδιακής λειτουργίας.
Κύριες αιτίες ανακοπής στα παιδιά:
1) απόφραξη αεροφόρων οδών από ξένο σώμα
2) λαρυγγίτιδα (οίδημα στο λάρυγγα)
3) επιγλωττίτιδα (οίδημα επιγλωττίδας)

Τραύμα: Βασική αιτία βίαιου θανάτου των παιδιών σήμερα είναι τα τροχαία ατυχήματα. Σοβαροί τραυματισμοί επίσης σε χώρους άθλησης ή αναψυχής κ.λ.π.
• όλες οι κακώσεις είναι σοβαρές για το παιδί
• το μικρό παιδί δεν συνεργάζεται και αυτό δυσκολεύει την αξιολόγησή του
• η αιμορραγία στο παιδί είναι πάντα σοβαρή, διότι μπορεί να οδηγήσει σε καταπληξία (shock) πιο γρήγορα από ότι στον ενήλικα.

Ειδικές επείγουσες καταστάσεις:
• Πυρετός
πυρετικοί σπασμοί
• Πυρετικά επεισόδια λόγω θερμοπληξίας (τα παιδιά είναι ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες)
• Επιληπτικό παιδί με παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις
• Λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα. Σοβαρότατη νόσος και αιτία πυρετικών σπασμών.Κοιλιακά άλγη:
Σοβαρότερη αιτία κοιλιακού άλγους η σκωληκοειδίτιδα
Γαστρεντερίτιδα : προκαλεί απώλεια σωματικών υγρών η οποία οδηγεί σε αφυδάτωση.

Δηλητηριάσεις:
Πολύ συχνές επείγουσες καταστάσεις στα παιδιά, τα οποία λόγω περιέργειας και άγνοιας δοκιμάζουν ό,τιδήποτε.

Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου των Νεογνών:
Η ακριβής αιτία του συνδρόμου είναι άγνωστη. Στην Αμερική πεθαίνουν περίπου 10.000 παιδιά ρτο χρόνο από το σύνδρομο αυτό.Υπεύθυνος Εργασίας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΣΟΥΡΑ

Αναισθησιολόγος – Επιμελήτρια Α΄
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου