Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Συνείδηση στολής και εμφάνισης...Η μη λεκτική επικοινωνία και η σημασία τηςΠαναγιώτης Σπανός 
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Εμφάνιση

Η εμφάνιση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές μη λεκτικών σημάτων και, συχνά ασυνείδητα, επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε όλες τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι άνθρωποι στις καθημερινές τους σχέσεις, ειδικά σε ένα καινούργιο και άγνωστο περιβάλλον, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πιο έμμεσους τρόπους αυτοπαρουσίασης, όπως αυτόν της εμφάνισης για την προβολή τους.

Ο παράγοντας ενδυμασία που επηρεάζει την εμφάνιση αντανακλά την ατομικότητα και μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Αν ο στόχος είναι η προβολή του επαγγελματικού μας ρόλου, αυτός εξασφαλίζεται με την χρήση της στολής εργασίας (στολή διασώστη).


Η στολή είναι ένα σταθερό και συνήθως επίσημο μοντέλο ρούχου που δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο χρήστης ανήκει σε μια ομάδα, όπως και ποια ιεραρχική θέση κατέχει σε αυτήν.

Αποτελεί έμπρακτη απόδειξη υποταγής και ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο και σέβεται τον τρόπο ντυσίματος της ομάδας στην οποία ανήκει.

Είναι ένας τρόπος συμμόρφωσης και συμβιβασμού του κάθε μέλους με τους κανόνες του αποδεκτού τρόπου ντυσίματος.

Η στολή βέβαια τονίζει την υπάρχουσα κοινωνική απόσταση (π.χ. στους γιατρούς), αλλά χρησιμοποιείται συχνά σαν μέσο εντυπωσιασμού στα εκτός ομάδας άτομα.

Αν περιοριστούμε απλά στην επίτευξη του δεύτερου στόχου για να πείσουμε ότι διαθέτουμε υψηλό επίπεδο επιρροής και ισχύος, χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητές μας, καθώς ένας τέτοιος στόχος αντανακλά εσωτερική μα και επαγγελματική ανασφάλεια.

Η καλλιέργεια αυτογνωσίας είναι ένα από τα μέσα που σίγουρα βοηθούν στην κατανόηση και προβολή του επαγγελματικού μας ρόλου.


Παναγιώτης Σπανός 


ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου