Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΚΟΚ: ΧΡΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΟΥΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ; 

ΑΡΘΡΟ 37 ΚΟΚ: Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις


1. Η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης επιτρέπεται μόνο: 
α) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την αποφυγή δυστυχήματος.
β) Εκτός κατοικημένων περιοχών, κατά το προσπέρασμα, για να ειδοποιηθεί ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος, αν αυτό είναι απαραίτητο.
γ) Οταν μεταφέρονται με οχήματα άτομα, τα οποία κινδυνεύουν ή έχουν άμεση ανάγκη ιατρικής βοήθειας.
2. Η χρήση των ηχητικών οργάνων πρέπει να μην παρατείνεται πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.


(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)
πρόστιμο:παρ. 1,2,4 και 5: 20,00 ευρώ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 1,2,4 και 5: 10 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 1,2,4 και 5: 10 ημέρες
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):ΟΧΙ
ποινικά:ΟΧΙΣυμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΚΑΒ (κεφάλαιο Β):

2. Το πλήρωμα ασθενοφόρου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ασκόπως τα ηχητικά όργανα του ασθενοφόρου (σειρήνες). Χρήση σειρήνας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του ασθενούς και μετά από σχετική ενημέρωση και εντολή του Κέντρου.
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου